Austrija planira promenu zakona o strancima

Ministar unutrašnjih poslova Austrije Ernst Štraser namerava da, naredne godine, sprovede reformu zakona o strancima. Prema njegovoj zamisli dozvole za boravak i rad trebalo bi da se objedine, a i kursevi nemačkog jezika, predviđeni takozvanim Sporazumom o integraciji, trebalo bi da traju duže.
Početkom 2003. na snagu je stupio aktuelni zakon o strancima, a 2005. trebalo bi da usledi promena zakona, najavio je u subotu ministar Štraser na Kongresu Narodne partije Austrije (OeVP) u Alpbahu. On je objasnio da pored prilagođavanja zakona pravnim propisima EU, reforma predviđa i produženje kurseva nemačkog jezika, koje stranci, koji su se doselili u Austriju, moraju da apsolviraju na osnovu Sporazuma o integraciji.

Upola više kurseva

Kada je reč o kursevima nemačkog jezika, Štraser planira da se oni sa sadašnjih obaveznih 100 sati produže, ali nije želeo da navede na koliko. Međutim, iz redova OeVP se pominje da bi kursevi mogli da traju 150 sati.

Isto tako Štraser je najavio da namerava ponovo da pokrene inicijativu za povezivanje dozvole za boravak sa dozvolom za rad. On razmišlja da se kursevi nemačkog jezika ponude i onim strancima koji nisu obuhvaćeni Sporazumom o integraciji, pošto Ministarstvo unutrašnjih poslova namerava da ponudi i kurseve alfabetizacije, jer brojni stranci imaju probleme sa čitanjem i pisanjem.

Poslanik OeVP Ervin Rasinger ističe da su kursevi nemačkog jezika neophodni za strance, jer, na primer, turske žene ne mogu da se sporazumeju sa lekarima, što je veoma važno u hitnim slučajevima.
Kada je reč o spajanju dozvola za rad i boravak, Štraser je objasnio da je njegov predlog „pao u vodu“ prilikom poslednje izmene zakona zbog protivljenja Sindikata i drugih sindikalnih organizacija.

– Postigli smo, međutim, da je samo jedna ustanova nadležna za izdavanje tih dokumenata, podvukao je on, dodajući da po ovom pitanju ne očekuje probleme sa koalicionim partnerom Slobodarskom partijom (FPOe). Takođe, ministar razmišlja da li bi trebalo omogućiti stranim studentima, apsolventima austrijskih univerziteta da se zaposle u Austriji.

Pored toga ministar Štraser je zatražio izmenu prakse nostrifikacije stranih diploma, jer je put do priznavanja strane diplome trnovit, zbog čega mnogi odustaju, a u nekim oblastima javnog života postoji potreba za kvalifikovanom radnom snagom.

Štraser je pojasnio da od imigranata očekuje prihvatanje austrijskog i evropskog kodeksa vrednosti.
– Ako oni to ne prihvate neće doći do integracije – podvukao je on ističući da „Austrija nije tipična zemlja imigracije, ali imamo interesovanje za sređenom migracijom“.