Apel USDE za odbacivanjem zahteva Vlade SAD

Poštovani predsedniče,

Poštovani članovi Saveta ministara Srbije i Crne Gore

Oko 3 miliona državljana SiCG žive van granica otadžbine, ali to nikako ne znači da dešavanja u matici (ili sa našom maticom) nisu za nas od iste važnosti kao za sve druge njene građane.

Ujedinjena srpska dijaspora Evrope (USDE) koja danas na organizovan način koordinira delovanja naših organizacija u rasejanju, oseća potrebu da Vam pre donošenja Vaše odluke, koja je od istorijske važnosti za budućnost našeg naroda i države, uputi sledeći apel:

Srbija i Crna Gora nikada neće biti pedeset treća američka država. Za razliku od Amerike, naša otadžbina jeste deo Evrope i biće sigurno član Evropske unije. Da li će to ići brže ili sporije, zavisi u mnogome od buduće demkratske i druge političke odgovornosti u Srbiji i Crnoj Gori.

Da li ćete prihvatiti zahtev SAD da su njeni državljani iznad svih ostalih, ili ćete se odazvati molbi Evropske unije da to ne učinite, nesumljivo je jedna od takvih odluka i odgovornosti.

Prihvatanje zahteva Amerike bilo bi ravno konstataciji da u venama američkih državljana teče plava, a kod ostalih naroda, koji decenijama krvare, samo crvena krv i za čije prolivanje (ako ga je američki državljanin prolio, ili prouzrokovao njeno prolivanje) njima ne može da sudi isti sud koji će, često na zahtev Amerike, suditi ostalim narodima i pojedincima? Ukoliko prihvatite zahtev SAD bila bi to, po našem mišljenju, još jedna politička odluka od kratkotrajne, političke, koristi.

Nakon konsultacija i razgovora sa mnogim našim organizacijama, ali i dijaloga sa predstavnicima vlasti i drugih institucija zapadnih evropskih zemalja, sigurni smo da je za našu otadžbinu, za časniju i bolju budućnost svih njenih građana kao i ekonomsko ­egzistencijalnu, pravnu i opštu sigurnost naroda državne zajednice Srbija i Crna Gora, neophodno da SiCG prihvati molbu Evropske unije. Imajući u vidu odnos Evrope i SAD, pre i posle rata u Iraku, logična je predpostavka da SAD neće kazniti našu zemlju, onoliko koliko predpostavljate da bi učinili, ako se naša Vlada opredeli za Evropsku opciju.

U ime velikog dela naše dijaspore u Evropi, molimo vas da odbacite zahtev Vlade SAD!