Zlatni jubilej Slobode

U Cikagu je svecanim banketom obeležen zlatni jubilej lista „Sloboda“, koji vec 50 godina izlazi kao list Srpske narodne odbrane.
Prisutnima su o listu govorili današnji clanovi Uredivackog odbora i saradnici, podsecajuci se na velika imena koja su kroz ovaj list prošla, pronoseci istinu, slobodoumlje i borbu za ocuvanje srpskih nacionalnih interesa.

– „Sloboda“ posle pola veka izlaženja tek prerasta u znacajno i cenjeno glasilo srpske zajednice u rasejanju, a i rado citirani autoritativni izvor u samoj Srbiji, što je zdrava osnova za predan, analiticki novinarski rad i u sledecih 50 godina – rekao je dr Srda Trifkovic, analiticar ovog lista.
Povodom jubileja, mnogim dosadašnjim saradnicima urucene su nagrade, a objavljen je i svecani broj lista, uz izvode iz njegove burne istorije, faksimile znacajnih stranica i veliki broj cestitki povodom jubileja.
„Iako je dama u zrelim godinama, još je visprena, borbena, snažna, elegantna, ne ulaguje se i ne kleca pred zemaljskom silom, a citaoci joj uzvracaju ljubav i pomažu da dugo traje“, napisao je stalni saradnik „Slobode“ Antonije đuric u uvodniku svecanog broja.