Za dobročinstva nema prepreka


Mada je zima period blagog zatišja, kada je humanitarni rad u pitanju, najnovije donacije usamljenim i siromašnim staricama govore da naši čitaoci i dobrotvori, sa raznih strana sveta "ne spavaju".Original Article

(Visited 1 times, 1 visits today)