Uvek sa Srbima

Knez Aleksandar (Pavla) Karadordevic je iz Pariza, cestitajuci naš veliki pravoslavni praznik Roždestvo Gospoda našeg Isusa Hrista, uputio Božicnu poslanicu, koja pocinje recima: „Hristosse rodi. U Hristu Bogu, braco Srbi i sestre Srpkinje“.
U poruci stoji, „Ja na svet dodoh kao svetlost, da svako ko veruje u mene ne ostane u tami, reci su samog Spasitelja. Uvek kad prizivam najsvetije ime, Sveto ime Božije, ja usrdno molim:
Bože, osvetli moju tamu. I dobijam odgovor – Dok svetlost imate, verujte u svetlost, da budete sinovi svetlosti“.
Knez Aleksandar navodi: „Da je istina našeg zaveta i danas najbitnija, ne samo za nas, vec za sudbinu cele Evrope“.
„Naš suštinski, bogocovecanski identitet je upravo u ovom junackom i cojstvenom zavetu. To je konacno srpsko opredeljenje za Hrista, a protiv sila mraka oca laži. Zbog toga smo svi mi, autenticni Srbi, nepokolebljivi protivnici planetarne antihristove ekonomije, protiv smo nihilizma, totalitarnog kvazihumanizma i svih ostalih proizvoda otudenosti od Boga živoga. Protivnici smo kukavicluka, mlakosti i bezlicnosti, protivnici tobožnjeg izbavljenja od bola i besmisla uz pomoc droga, medijskog karnevala, opšteg bezukusa i bljutave masovne kulture“, stoji u poruci.
U nastavku knez porucuje: „Da ne verujemo u svet koji prezire i ubija svece, heroje, mucenike, a hvali i umnožava svoje poslušne cinovnike, kod ociju slepe glasace, neumorne potrošace svega što im se ponudi“.
„Mi se borimo samo za jedno. Za istinsku zajednicu licnosti, licnost po uzoru na samog Gospoda Isusa Hrista“, kaže se u pismu.
U daljem obracanju, knez Aleksandar navodi „da cesto postavlja pitanje zašto ovoliko stradamo“, te i odgovara:
– Bice da je glavni razlog što ne tvorimo plodove dostojne naše svetosavske vere, što smo se odvojili od vecnosti, odbacili zavet i raskucili naslede naših otaca, kao da smo bludni sinovi, izgubili živu veru, postali dvolicni i licemeri – objašnjava knez Aleksandar.
Poslanica se završava licnim priznanjem da je uvek sa Srbima.
„Sa svima sam koji veruju da je još uvek moguce biti dostojan kosovskog zaveta, sa svima koji se mole i tvore da se naša država konacno ustroji kao kuca cestitih ljudi, uprkos mocnoj sili koja bi da nas sve sablazni navodnim bezizlazom. Okupimo se, zato, svi koliko nas ima pod Svetog Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista i budimo sinovi i verna ceda Oca svetlosti ! Presveta Bogorodice spasi nas. Hristos se rodi – Vaistinu se rodi!“