U susret novom zakonu o strancima

U predlozima propisa koji bi uskoro trebalo da regulišu boravak stranaca u Švajcarskoj, tamošnji pravni stručnjaci su otkrili brojne dokaze da su i njihovi državljani sumnjivi vlastima ukoliko su u braku sa strancem koji potiče iz neke od zemalja izvan EU.
Ciriški advokat Mark Speša je pomno proučio nacrt zakona o strancima i zajedno sa kolegama napisao knjigu od 540 stranica u kojoj je do detalja objasnio u kojim su sve slučajevima Švajcarci nejednaki pred vlastima sopstvene države.
Na listi sumnjivih Švajcaraca ima mnogo imena. Samo 2003. godine se 5.722 Švajcaraca oženilo strankinjama, a 3.507 Švajcarkinja se udalo za strance. Ukoliko njihov bračni partner nije iz neke od zemalja EU, onda su supružnici dužni da nadležnim vlastima dokažu da žive u istom stanu. Tek tada se stranom supružniku odobrava dozvola boravka.

Ograničenja

Primera za priču o neravnopravnosti ima još, jer se strogi propisi odnose i na decu iz tih brakova. Švajcarski državljanin može decu svog bračnog partnera – stranca da dovede legalno kod sebe samo u prvih pet godina braka, a onu koja su starija od 12 godina samo u toku prve godine braka. Ta ograničenja ne važe za supružnike iz EU. Po rečima funkcionera Saveznog ureda za migracije ( BfM ) Albrehta Difenbahera, to je učinjeno „samo radi olakšavanja integracije ove dece“.

Ovo je učinjeno zbog nagomilanih sumnji da u ovim mešovitim brakovima sa strancima ima mnogo „lažnih“, sklopljenih samo iz interesa (stranac dobija „papire“, a švajcarski državljanin izvesnu sumu novca).
Da je reč o neravnopravnosti samih Švajcaraca pred sopstvenim zakonima svedoči i to da oni koji su u braku sa državljanima sa prostora EU mogu da nastave da žive odvojeno kao i pre braka.
– To je sramota, jer predstavnici naroda diskriminišu svoje zemljake – kaže advokat Speša.
U slučaju razvoda braka sa strancem, ovaj drugi zadržava raniji boravišni status u Švajcarskoj samo u slučaju da je pre venčanja živeo negde na teritoriji EU.
– To je pravno neodrživo – tvrdi advokat Speša i već najavljuje gromoglasnu kampanju protiv spornih odredbi zakona o strancima koji bi u junu trebalo ponovo da se nađe u Parlamentu u Bernu.