U Parizu odrzano savetovanje o konzularnoj problematici

U subotu je u Parizu održan izuzetno znacajan celodnevni skup na temu saradnje ambasade SR Jugoslavije i dijaspore, odnosno, zajednickih aktivnosti u pravcu pomoci našim ljudima.
Ovim konzularnim konsultacijama prisustvovali su ambasador SRJ Radomir Diklic, generalni konzul iz Strazbura Trojan Stankovic i vicekonzul Mihailo Papazoglu, konzul iz Liona Aleksandar Mitic, ministar savetnik Miloš Bogicevic, konzul iz Pariza Gavrilo Kneževic, sekretar ambasade Vera Nancevska, predsedik Saveta dijaspore prof. dr Cedomir Nestorovic i predsednik Regionalne skupštine Saveta dijaspore Mica Aleksic.
– Nakon mnogo, mnogo godina, okupili smo se u Parizu, na sastanku konzularnih predstavništava u Francuskoj, a sa ciljem da razmenimo mišljenja. Dakle, da vidimo šta su nam problemi u konzularnom radu, da ujednacimo kriterijume u ponašanju u pojedinim situacijama i da vidimo šta možemo da predložimo našemministarstvu i preko ministarstva zakonodavcima. Tacno je, mi možemo da predložimo, a naravno, rešavace se u zemlji – izjavio je ambasador Diklic za „Vesti“.

Razmotreni svi problemi

Pricali smo o stvarima koje se ticu dijaspore. Na primer, i o Ministarstvu unutrašnjih poslova Francuske, njihovim novim zakonima i planovima ministra Sarkozija. Sve je to od interesa za nas, a prvi put je ambasada odlucila da pozove predstavnike dijaspore. Dotakli smo i pretresli sva pitanja od našeg interesa. Jedno je delovanje od strane države na bilateralnom odnosu, a drugo je što ima problema koje možemo i mi da potegnemo samostalno, sa strane dijaspore. Kroz sve to možemo i da realizujemo plan rada Skupštine dijaspore za narednu godinu dana – ocenio je dr Cedomir Nestorovic.

Prepodnevni skup naših diplomata kretao se upravo u tom pravcu, usko strucno i vezano za konzularnu problematiku, zaštitu prava naših gradana, i to od pasoša, preko vojnih obaveza do odnosa sa francuskim vlastima, ili zaštite kad je neko uhapšen i slicno. U poslepodnevnom nastavku, u radu skupa su ucestvovali i prof. dr Cedomir Nestorovic (informisao je i o sastancima Saveta dijaspore sveta) i Mica Aleksic. Nastavljena je razmena mišljenja o problematici vezanoj za položaj dijaspore.
– Tokom sastanka došli smo do mišljenja kako možemo dijaspori pomoci, i mi nemamo drugu vrstu uticaja. Mi samo možemo da uskladimo naše ponašanje sa željama dijaspore, odnosno, ono što Savet dijaspore formuliše prema Jugoslaviji, prema Saveznoj vladi – mi sa naše strane podržavamo. Sve je to korisna razmena mišljenja – obrazlaže ambasador Diklic.

Ucesnici sastanka su se složili u oceni da je u proteklom periodu bila nedozvoljeno duga pauza, a zakljucak je da ce se ovakvi sastanci održavati cešce. Ubuduce ce se, verovatno, za temu za koju postoji interesovanje, omoguciti i dolazak kvalifikovanih ljudi iz zemlje. A, kako su u zakljucku rekli ucesnici sastanka: „Sve je ovo za dobrobit naših ljudi i poboljšanja njihovog položaja u dijaspori“.