U Parizu održani dramatični pregovori oko sporazuma za vraćanje u SCG naših državljana

U Parizu održani dramatični pregovori oko sporazuma za vraćanje u SCG naših državljana, koji ilegalno žive u Francuskoj. Zoran Martinović, predstavnik Ministarstva za nacionalne manjine i ljudska prava SCG tvrdi da
naša zemlja ima velike probleme zbog ilegalaca

Ako SCG ne reši problem 100.000 naših građana bez pasoša i bez dozvole boravaka na Zapadu, neće biti primljena u EU

Zapadne države na prisilan način i o svom trošku godišnje u SCG vraćaju oko 6.000 ljudi. Nije tačno, kako tvrde neki naši zvaničnici, i neki naši mediji, da Zapadna Evropa planira da nam izruči 150.000 ilegegalaca iz SCG. I nije tačno, da je reč o Romima, jer među ilegalcima ima i Srba, i Crnogoraca, i Albanaca

– Francuska je tokom ove godine podnela samo 120 zahteva za vraćanje naših državljana, ali je bila kategorična u zahtevu da ta procedura mora da traje najviše 3 ili 4 dana. Mi smo u pregovorima oko Sporazuma o readmisiji tražili 20 dana za povraćaj ljudi bez pasoša, jer nam treba vreme da ih proverimo. Francuzi su bili toliko ljuti da su pretili da će da prekinu pregovore, jer mi navodno, odugovlačimo postupak readmisije – otkrio nam je Zoran Martinović, predstavnik Ministarstva za nacionalne manjine i ljudska prava SCG šta se prošle nedelje događalo u Parizu.
Prema službenim podacima SCG danas u Zapadnoj Evropi ima oko 100.000 građana bez pasoša i dozvole boravka. Taj broj, kaže naš sagovornik, nije definitvan, jer mnogi državljani SCG u međuvremenu rešavaju svoj status, a mnogi se sami dobrovoljno vraćaju kućama. Tako da niko tačno ne zna koliko naših ljudi ilegalno boravi u zapadnim zemljama. Ali se zna, kaže Martinović, da zapadne države na prisilan način i o svom trošku godišnje u SCG vraćaju oko 6.000 ljudi.
– Nije tačno, kako tvrde neki naši zvaničnici, i neki naši mediji, da Zapadna Evropa planira da nam izruči 150.000 ilegegalaca iz SCG. I nije tačno, da je reč o Romima, jer među ilegalcima ima i Srba, i Crnogoraca, i Albanaca – tvrdi Zoran Martinović i dodaje:
– Međutim, tačno je da SCG ima velike probleme sa procesom readmisije naših državljana koji ilegalno borave na Zapadu. Jer, sklapanje sporazuma o vraćanju ilegalaca iz SCG je jedan od uslova za pristupanje Šengenskom sporazumu i za ulaz u Evropsku uniju.
SCG je do sada potpisala ove sporazume sa 15 evropskih država, među kojima su Nemačka, Švedska, Švajcarska i Holandija, u kojima ima najviše naših ilegalaca. Sporazum o readmisiji je usaglašen sa Kanadom, Norveškom i češkom. Dok Španija, Portugalija, Makedonija, Grčka tek treba da razmatraju ovaj sporazum. Francuska i Velika Britanija nisu potpisale sporazum, ali nam prave probleme oko toga:
– Suština problema sa Francuskom je u tome, što su naše provere ilegalaca bile temeljen, ali i spore, i nisu završene za 32 dana, koliko traje pritvor u ovoj zemlji. Tako da se dešavalo da su Francuzi morali neke ilegalce da zbog naše sporosti puste na slobodu. Francuska je nama zbog toga pretila da će još više pooštriti režim izdavanja viza, koji je, inače, nejdan od najstrožijih. Ipak, dogovorili smo se da je 10 dana dovoljno za rešavanje pitanja vraćanja naših državljana bez pasoša iz Francuske u SCG, tako da ćemo ovaj sporazum najverovatnije uskoro potpisati – rekao nam je na kraju Zoran Martinović, predstavnik Ministarstva za nacionalne manjine i ljudska prava SCG.