U čikago na bratimljenje

U kalendar ovogodišnjih aktivnosti Centra za kreativno domaćinstvo iz Beograda upisana su nova gostovanja u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, gde je prošle godine imao zapažene prezentacije. U čikagu, Centar bi trebalo da gostuje u okviru programa koji će se prirediti povodom potpisivanja povelje o bratimljenju Ilinoisa i Srbije, a zatim na Danima srpske kulture, navodi osnivač i rukovodilac Centra Sandrina Bogunović-Vagner. Samo bratimljenje, čija je mogućnost najavljena minule jeseni, još nije definitivno potvrđeno.

U avgustu je predviđeno učešće na Saboru srpskih pravoslavnih crkava u Geriju u Indijani.
Tokom gostovanja u Torontu i čikagu u aprilu i oktobru prošle godine, program Centra za kreativno domaćinstvo je naišao na izvanredan prijem dijaspore, poslovnih ljudi, generalnog konzulata i ambasade, što je usledilo pozivom na Dane srpske kulture u Torontu, koji su održani u oktobru, ističe Sandrina Bogunović-Vagner. Sem ovog gostovanja, Centar je učestvovao na više izložbi i manifestacija priređenih u tom gradu.

U čikagu je Centar gostovao na poziv Kanadsko-američke dioceze, Novogračaničke mitropolije SPC i predstavio se na trodnevnoj izložbi u manastiru Gračanica za vreme Crkveno-narodnog sabora Američko-kanadske eparhije, koji se održava svake treće godine. Sa njegovim radom i proizvodnim programima imali priliku da se upoznaju parohijani crkava Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Stevana Dečanskog i crkve Hristovog Vaznesenja, gde su priređene izložbe.

U organizaciji Akademskog kluba iz čikaga priređena je revija kolekcije „Začarana nit“, takođe i deo nove kolekcije „Izazov vetru“, pripremljene kao doprinos programu kojim je propraćeno potpisivanje povelje o bratimljenju Beograda i čikaga. Programom aktivnosti za ovu godinu predviđeno je i gostovanje u Torontu, na izložbi koju će organizovati univerzitet u tom najvećem kanadskom gradu.

Nacionalna robna marka

Delovanje Centra za kreativno domaćinstvo bazirano je na promovisanju nacionalne kulturne baštine primenom metoda revitalizacije starih zanata, etno-rukotvorina i narodne radinosti, odnosno njihovim korišćenjem u cilju kreiranja nacionalne robne marke i autentičnih nacionalnih suvenira. Proizvodi su uglavnom namenjeni izvozu.