U Beču osnovano Kolo srpskih sestara

U okviru registrovane Srpske narodne odbrane u Beču, na inicijativu Branka Cekovića, člana centralne uprave SNO u Austriji, inicirano je stvaranje Kola srpskih sestara „Carica Milica“, koje je formirano zvanično na Preobraženje.
Upravu Kola srpskih sestara „Carica Milica“ čine predsednica Mirjana Milatović viša medicinska sestra, zamenica Smiljana Tanasijević službenica, Jelena Arsić student, Gordana Peričić službenica i Danijela Tanasijević student.

Zadatak Kola srpskih sestara u okviru SNO u Austriji je humanitarna, obrazovna i organizaciona u okviru redovnih delatnosti SNO.

Doprinos preporodu

Povodom formiranja Kola srpskih sestara zamenik predsednika SNO Petar Tanasijević kaže:
– Do sada u Austriji, nažalost, nije postojalo Kolo srpskih sestara. Ali, vremena se menjaju u srpsku korist i ovu ideju pozdravio sam i srcem i dušom. Sama činjenica da je SNO osnovala Kolo na Preobraženje, učvrstilo me u uverenju da će moćna organizacija SNO u Austriji dati svoj veliki doprinos preobražaju i preporodu srpske nacije.

U izjavi za „Vesti“, predsednica Kola srpskih sestara Mirjana Milatović posebno je istakla „nužnost aktivnog uključivanja Srpkinja u Austriji u službu vitalnih srpskih interesa. Da žene u životu nacije, koja misli na svoju budućnost, imaju nezamenjivu ulogu po božjem i moralnom zakonu življenja i mišljenja, kao i da se ogromni potencijali srpske majke, moralnog pedagoga i vredne trudbenice moraju pravilno usmeriti primenom vrhovnog preporoditeljskog srpskog nacionalnog načela“.