Tri adrese za sve probleme

FUNkCIONERI MINISTARSTVA ZA DIJASPORU SA NAŠIM LJUDIMA U FRANKFURTU

TRI ADRESE ZA SVE PROBLEME

X Sektori za statusna pitanja, ekonomske odnose i saradnju unutar novoformiranog Ministarstva za dijasporu biće adrese na koje će se rasejanje direktno obraćati

Kada bude potpuno kadrovski konstituisano, Ministarstvo dijaspore Srbije imaće tri sektora: za statusna pitanja, ekonomske odnose i veze i sektor za saradnju sa našim organizacijama i udruženjima u rasejanju.

Tribinu je otvorio generalni konzul SCG u Frankfurtu Dragan Vukšić i rekao da je dijaspora dobro organizovana zahvaljujući samoj sebi, a da klubovi, udruženja…, kao oblik organizovanja nisu prevaziđena jer ništa bolje nije smišljeno.
On je istovremeno ukazao na potrebu vođenja jedinstvene državne politike i na opasnost sudaranja ingerencija pojedinih ministarstava, pre svega onog za inostrane poslove i novoformiranog za dijasporu.

Navodeći buduću strukturu ministarstva, Aleksandar čotrić, zamenik ministra za dijasporu preksinoć je na tribini u Frankfurtu skicirao i adrese u otadžbini na koje će se dijaspora ubuduće moći obraćati. čotrić i pomoćnik ministra Miodrag Jakšić su u zgradi konzulata SCG, dva sata razgovarali sa predstavnicima organizacija, udruženja, klubova, firmi, crkve, medija … o svim pitanjima koja tište dijasporu, a poslužiće kao ram za delovanje ministarstva. čotrić je odmah na početku naveo da je u minulih nekoliko meseci uslišen zahtev dijaspore da ima svoje ministarstvo, donesen Zakon o glasanju u rasejanju, a u pripremi su još neki zakonski akti koji treba da konnačno ubrzaju proceduru dobijanja državljanstva, vrate pravo na carinske olakšice povratnicima iz inostranstva i reše pitanje (ne)služenja vojnog roka.

Dr Miodrag Kulić je predložio da ministarstvo za pojedine teme angažuje eksperte iz dijaspore, Vlada LJujić da se propisi tako urede da se ljudi lakše vraćaju u otadžbinu “a ne samo u kovčezima”, Slavka – Branka Šurkić je zahtevala da se obezbedi bolja “protočnost” na carini za humanitarne pošiljke, a Milutin Tomašević da se pojednostavi procedura za investitore, ali i olakša transfer kapitala.

– Mislim da je dosta već urađeno, a poseta čelnih ljudi ministarstva evropskim zemljama treba da nam posluži da ovo ministarstvo, inače visoko rangirano u Vladi, radi tako da vi osetite da je ono vaš servis, druga kuća, i prava adresa na koju ćete se obraćati – rekao je čotrić.

Sveštenik Stojan Barjaktarević je pitao – da li je formulisano šta je dijaspora?
– Matične srpske zemlje su Srbija, Crna Gora i Republika Srpska, a ostalo je dijaspora – rekao je čotrić.

Pokazujući prisutnim nacrt novog Zakona o državljanstvu, Miodrag Jakšić je istakao da će za njegovo sticanje ubuduće biti dovoljno “ne znati čak ni jezik, ali imati jednog pretka iz Srbije, živeti tri (a ne pet) godina u njoj ili samo izjaviti (ako zainteresovani dolazi sa prostora bivše SFRJ) da se oseća državljaninom Srbije”.