Teslina vizija boljeg sveta

Bio je topao letnji dan, a na vratima kuće kralja Petra u Beogradu dočekao nas je Nikola Lončar, direktor Fondacije Nikola Tesla iz Filadelfije. Božanstveni prizor je impresivan i ponovo se divimo, pokušavajući da otkrijemo tajnu čoveka koji je zadužio čitavo čovečanstvo.

Ovaj put, izložba i projekat Teslin narod 2016, zamisao je koja šalje poruku da se svi ljudi koji se bave Teslom, ma gde živeli u svetu, skoncentrišu oko zajedničkog, uzvišenog cilja – očuvanja lika i dela velikana nauke.

„Naša misija je da uključimo što više mladih ljudi i ljudi koji nisu priznati do sada iz bilo kojih razloga, ili na fakultetima ili na institucijama. Mislim da je to dobar PR za naš narod po svetu, i pozivam sve naše ljude koji su zainteresovani da se uključe u taj deo, da u svojoj sredini, bilo gde u svetu, da osnuju ogranak Teslinog naroda. Mi ćemo rado da im pošaljemo materijal“, kaže Nikola Lončar.

Srpske institucije u svetu koje nose ime Nikole Tesle, međusobno su uvezane i upoznate sa radom i aktivnostima kojima se bave.

„Kada neko ima toliko ljubavi prema Tesli, kao što je imaju i pojedinci i organizacije, onda može neko da pomisli da Tesla više pripada meni nego vama. Ako hoćemo stvarno da učinimo nešto za Teslu, onda treba da delimo informacije i sarađujemo što više“, kaže Lončar.

U bazi podataka kojima raspolaže Tesla fondacija iz Filadelfije, koja postoji 16 godina, ima 15 000 ljudi koji se bave Teslom, a koji zapravo ne dolaze dovoljno do izražaja u medijima.

„Upravo pravimo internet televiziju, gde ćemo da klasifikujemo te ljude po strukama, Teslino detinjstvo, Teslin život, patenti, filosofija, obrazovanje… Tu će biti i drugi vidovi nauke i ti ljudi će moći da komuniciraju između sebe“, kaže Lončar.

Spoj tehnologije i umetnosti, kaže naš sagovornik, doprineo je da se veliki broj ljudi uključi u nauku.

„Tesla je solucija. Svi znaju da ako se reši problem energije i komunikacija, da će se smanjiti broj ratova, a to znači da ćemo živeti mnogo lešpe na zemlji. Najveći broj ratova se vodi uglavnom zbog energije, odnosno nafte. Tesla je dao rešenje da se energija dovede iz jonozone, raširi po celoj zemlji ravnopravno, da svi imaju pravo korišćenja. To će biti jednog dana, ali je pitanje kada će taj dan doći“, kaže Lončar.

Nikolu Teslu slavimo i slavićemo ga, i ne samo u godinama obeležavanja njegovog rođenja, već, ponosni na njegov lik i delo koje je posvetio čovečanstvu, dok trajemo kao narod, Teslin narod.