Stranci paze na zemljake

Berlin je do sada imao samo 50 policajaca koji nisu rodeni kao Nemci. Za metropolu od 3,5 miliona stanovnika, od cega su cak 440.000 stranci, to je bilo nedovoljno i stvaralo je brojne probleme oko sporazumevanja.
Ovih dana su senator za unutrašnje poslove Erhart Kerting i šef policije Diter Glic odobrili projekat za zapošljavanje još 25 mladica i devojaka stranog porekla u redove berlinske policije.
U tu akciju se ukljucio i Ured za zapošljavanje izdvajajuci dodatnih 50.000 evra za upravo zapoceti tromesecni kurs koji ce morati da produ svi odabrani kandidati za policijsku uniformu.
Kerting i Glic su posebno pohvalili to što ce se ova grupa policajaca bez problema sporazumevati sa strancima. Za policiju je oduvek bila dragocena mogucnost „ubacivanja“ svojih ljudi u kriminalne grupe radi njihovog razbijanja i to bi mogao da bude jedan od prvih zadataka novoprimljenih policajaca.
U Berlinu su Turci najveca grupacija stranaca, pa su i buduci cuvari reda uglavnom turskog porekla.