Stefan prvi među jednakima


Prvi put istoriji naše crkve u istočnoj Švajcarskoj, u Roršahu, na Bodenskom jezeru, za Bogojavljenje 20-ak kršnih momaka nadmetalo se ko će pre stići do časnog krsta. Nakon verskog obreda, koji je obavio sveštenik Brane Sarić, prvi je stigao do časnog krsta Stevan Kovačević, rodom iz Teslića, a nakon završene ceremonije plivači su otišli organizovano na svečani ručak u crkvenoj sali u St. Galenu.Original Article