Srpsko leto u Makedoniji

Mislim da bi matica svakako trebalo da je više prisutna i da više učini za nas u naporima da sačuvamo naš srpski identitet i jezik, rekao je Stančić uz napomenu da bi mnogo toga mogli mi Srbi ovde u Makedoniji i sami da učinimo kako bi smo se izborili za svoj bolji status, srpski jezik, zapošljavanje u javnoj administraciji i drugo.

Govoreći za Program za dijasporu RTS-a Stančić je naglasio da je ustanova kojoj je on na čelu i „pored jedne napete, neizvesne i turbulentne političke situacije koja je na snazi u ovoj zemlji, uspela, da uz mnogo napora i truda, u nastavni plan i program, od sledeće godine, uvede predmet Jezik i kultura Srba".

Anketa koju smo proveli tokom letnjeg raspusta, i prilikom preuzimanja diploma učenika osnovnih škola sa čitavog područja Severne Makedonije gde živi naša zajednica, ali i među mnogim Makedoncima, interes za ovaj predmet prevazišao je i sama naša očekivanja, rekao je Stančić.

Prema dosadašnjim analizama i saznanjima najviše je zainteresovanih za ovaj predmet u skopskim opštinama Kapoš, Kisela Voda i Centar, zatim Kumanovo, Josifovo u Opštini Valdanovo, Rosomon, u centralnom delu Makedonije, u dolini Vardara i još nekim, rekao je Stančić.

Navodeći da je Biro za razvoj obrazovanja tokom letnjeg perioda raspisao konkurs za spoljne saradnike koji će da pripreme planove i program za ovaj predmet, Stančić je naglasio da će da se, ako bude potrebno, angažovati i dodatni nastavni kadar za odeljensku nastavu od 3. do 5. razreda, kao i onih u predmetnoj nastavi od 5. do 9. razreda.

Osim ove pripreme za početak nove školske godine važna aktivnost Uprave je i organizovanje letnje nastave srpskog jezika i kulture na Ohridskom jezeru, rekao je Stančić ističući da je taj jednonedeljni kurs takođe svojevrsna i važna priprema za redovnu nastavu za jesen.

Original Article