Srpsko-japanski odnosi

Nakon što je na Berlinskom kongresu 1878. godine Srbija priznata kao nezavisna kraljevina, prva zvanična korespodencija između Srbije i Japana desila se 1882. godine.

Srpski kralj Milan Obrenović obratio se tadašnjem japanskom caru, i velikom reformatoru, Meiđi, obaveštavajući ga o svom krunisanju i međunarodnom priznanju Srbije.

U odgovoru cara Meiđija, Japan je priznao Srbiju kao nezavisnu državu.

Na taj način formalno su uspostavljeni odnosi dve monarhije i započeta je zvanična diplomatska korespodencija između dve suverene države.

Od razmene pisama vladara Kraljevine Srbije i Carevine Japana prošlo je 135 godina. Od najranijih dana, dva naroda gradila su odnose prijateljstva, uzajamne solidarnosti i saradnje.

Japan je danas jedan od najznačajnijih donatora u našoj zemlji. Vrlo je razvijena međudržavna saradnja u oblasti politike i ekonomije, a izuzetna kulturna i prosvetna razmena. Na snazi su 24 bilateralna ugovora.

Od 2011. godine, za državljane Republike Srbije ukinuta je obaveza dobijanja vize za kratak boravak, do 90 dana, u Japanu.