Srpsko-americki kongres povodom izbora u Srbiji

Srpsko-američki kongres poziva sve punoletne građane Republike Srbije da u velikom broju izađu na glasanje 28. decembra, i time doprinesu izboru nove Skupštine i Vlade, koji će prvenstveno zastupati nacionalne interese srpskog naroda i države. Kao što smo istakli u našem saopštenju prošlog decembra povodom neuspešnih izbora za predsednika Republike: `Demokratija se teško ostvaruje, a lako gubi. U odsustvu političkih institucija koje funkcionišu, najnegativniji delovi društva cvetaju.`

Od svog postanka, Srpsko-američki kongres radi neprekidno na uspostavljanju pokidanih veza između Srba u rasejanju i Otadžbine. Dosadašnji rad organizacija članica SAK-a (Srpskog narodnog saveza, Srpske narodne odbrane, Kongresa srpskog ujedinjenja i Jedinstva) na negovanju i podsticanju srpskog nasleđa i jedinstva, kao i na raznim humanitarnim, ekonomskim, društvenim i kulturnim projektima, su lepi primeri saradnje na koju možemo biti ponosni.

Poznato je da Srbi u rasejanju broje bar jednu trećinu stanovništva Otadžbine. Oni imaju kapital, znanje, iskustva i veze, a što je najvažnije, razumevanje i ljubav za Otadžbinu. Taj nezamenljivi potencijal je do danas ostao neiskorišćen.

Zato ponovo naglašavamo da bez saradnje svih demokratskih snaga u Matici i Dijaspori, brzog ekonomskog, političkog, društvenog, moralnog i duhovnog oporavka Srbije neće biti. Mi se zalažemo za odnose zasnovane na međusobnom uvažavanju i poverenju kao preduslovu za svaku saradnju, koji uključuju davanje državljanstva svim Srbima i njihovom potomstvu, pravo glasanja u mestima gde žive, pravo na predstavnike u skupštini, sprovođenje denacionalizacije, kao i rehabilitacija nepravedno osuđenih.

Srpsko-američki kongres, kao neprofitna i nepolitička organizacija, želi uspeh na izborima svim onim strankama i pojedincima koji su i do sada ozbiljno podržavali, a nadamo se da će i u buduće, napore Dijaspore da ostvari svoja legitimna prava, i postane ravnopravni partner u reformama koje će Srbiji povratiti centralno mesto na Balkanu i ugled koji zaslužuje u svetu.

Slavko Panović,
Predsednik Srpsko-američkog kongresa