Srpska skola bez ucenika

Vesterberg škola u Stokholmu, jedina škola u Švedskoj u kojoj su postojali razredi na srpskom jeziku, više nema ni jednog polaznika.
– Jako je tužno da se to desilo i da je ovim prekinuta jedna tradicija koja se negovala više godina, ali mislim da su za ovakvu situaciju najviše odgovorni roditelji koji kod dece nisu razvili interesovanje za maternji jezik – kaže za „Vesti“ uciteljica srpskog jezika u ovoj školi Jelica Avramovic.

U Vesterberg školi više od 25 godina nastava se odvijala i na srpskom i na švedskom jeziku kako bi se razvila aktivna dvojezicnost kod dece ali ce od sada srpska deca svu nastavu pratiti samo na švedskom dok ce srpski jezik imati kao predmet.

Uciteljica Avramovic kaže da je do raspada bivše Jugoslavije ovu školu pohadalo preko 170 dece ali da se nakon toga taj broj stalno osipao. Sada ostaje dopunska nastava, ali su se ugasili celi razredi koji su nekada postojali.
– Uvek smo, medutim, imali u proseku oko 50 dece, sve do ove godine kada se nije prijavio nijedan prvak. Opet kažem da su za to krivi, u prvom redu, roditelji. U školi smo imali jako dobre uslove za rad a i direktor škole nam je uvek izlazio u susret i podržavao ideju dvojezicne nastave – kaže uciteljica Jelica Avramovic za „Vesti“.