Sastanak Konzularnog kora u Trstu sa gradonačelnikom i prefektom

26.03.2019.godine

U utorak, 26.marta o.g. organizovan je susret Konzularnog kora u Trstu sa novoimenovanim prefektom (Valerio Valenti) i gradonačelnikom ( Roberto Dipiazza), koji su se zahvalili svim generalnim i počasnim konzulima na odličnoj dosadašnjoj saradnji i stavili se na raspolaganje za sve planirane buduće aktivnosti.

Istaknuto je da u Italiji postoji 690 konzularnih predstavnika, od kojih su 111 karijerni a 590 počasnih. Da su njihove aktivnosti od sve većeg značaja, kako kao direktna veza sa zemljom koju predstavljaju , tako i kao pomoć matičnim Ambasadama i italijanskim lokalnim i regionalnim vlastima.

Ispred Generalnog Konzulata R. Srbije u Trstu svečanosti su prisustvovali Generalni konzul I. Stojiljković i konzul N. Sekicki.

Original Article