Rasejanje krasi strast u folkloru

Na Univerzitetu muzike i izvođačkih umetnosti u Beču promovisana je knjiga „Etnomuzikologija je važna – utičući na društvene i političke realnosti“ čiji su urednici bečki etnomuzikolozi Ursula Hemetek, Hande Salgam i Marko Koebl, a tim povodom je, kao jedan od autora tekstova u ovoj knjizi, gost Univerziteta bila dr Selena Rakočević etnokoreolog sa Katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Dr Rakočević je tokom posete Beču iskoristila priliku da opet poseti Srpski kulturni centar „Stevan Mokranjac“.

Ova knjiga je važna zbog toga što je u njoj sabrano dvanaest tekstova čiji autori razmatraju aspekte etnomuzikološkog delovanja u različitim krajevima sveta ukazujući na mogućnosti da ova naučna disciplina aktivno učestvuje u političkim realnostima društvenih svakodnevica.

– Za mene je izvanredna prilika što mi je glavna urednica Ursula Hemetek pružila mogućnost da budem jedan od autora i nađem se u društvu najpoznatijih etnomuzikologa sveta u ovom trenutku. U tekstu sam, na osnovu brojnih intervjua sa kolegama različitih generacija, pisala o problemima sa kojima se suočavaju etnomuzikolozi i etnokoreolozi u Srbiji naročito u vezi sa novim trendovima projektnog finansiranja istraživanja, bolonjskim sistemom akademskog obrazovanja, potrebom razvijanja širokih aspekata delovanja struke u oblasti zaštite tradicionalne muzike i plesa kao nematerijalnog kulturnog nasleđa – kaže dr Rakočević i dodaje da mlada ekipa oko dr Ursule Hemete stvara internacionalnu platformu etnomuzikologa i etnokoreologa čiji rad postaje vidljiv široj zajednici.

– Zbog toga su i pozvali nas autore da zajedno promovišemo ovo izvanredno izdanje – navodi dr Rakočević, koja je posetila i Srpski kulturni centar „Stevan Mokranjac“.

– Kada dođem u Beč obavezno nađem vremena da posetim „Mokranjac“. Naročito me raduje i inspiriše prisustvo probama prvog ansambla, zbog toga što mi se pruža prilika da neposredno posmatram izvanredan rad umetničkog rukovodioca ansambla Milorada Runja sa igračima. Posebno su značajne situacije kao ovog puta, kada Runjo postavlja nove koreografije istražujući nova rešenja i radeći na brušenju izvođačkih detalja kod svakog pojedinačnog igrača insistirajući ne samo na tehničkoj spretnosti već i stilski adekvatnoj interpretaciji pojedinačnih plesova – kaže sagovornica „Vesti“.

– U poređenju sa društvima iz Srbije, mogu reći da mnoga udruženja u dijaspori, a naročito „Mokranjac“, prednjače ne samo u pozitivnom već i razvojnom odnosu prema folklornoj umetnosti. Ta strast prema folklornom plesu, stvaralački potencijali i izvanredna organizacija daju poseban kvalitet koji „Mokranjac“ nesumnjivo poseduje – zaključila je ona.

Sjajna atmosfera

– U „Mokranjcu“ vlada sjajna i veoma prijateljska atmosfera, zahvaljujući ljudima iz organizacije na čelu sa Sašom Božinovićem, a sa druge strane oseća se kreativna i inspirativna stvaralačka energija koju zajedno sa svojim ansamblima stvara Milorad Runjo – istakla je Rakočevićeva.

Muzika i plesovi manjina

Pored ove važne knjige na Univerzitetu muzike i izvođačkih umetnosti je održana i promocija novog istraživačkog etnomuzikološkog centra koji će biti posvećen isključivo istraživanju muzike i plesova manjina.

Osnivanje ovog centra u Beču je nastalo u okviru projektnog fonda iz nagrade Ludvig Vitgenštajn čiji je nosilac za 2018. godinu dr Ursula Hemetek.

Centar je važan zbog toga što bi delovanje naših stručnjaka moglo da donese i značajne projekte za srpsku zajednicu u Austriji, čime bi se povećala njena vidljivost i značaj, a naročito ukazalo na potencijale tradicionalne muzike i plesa Srbije kao nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Чланак Rasejanje krasi strast u folkloru се појављује прво на Vesti online.

Original Article