Priznanje predsedniku memorijalnog drustva Tesla

Zvanicnici Nacionalnog kongresnog komiteta iz Vašingtona za novog predsednika Poslovnog sveta države NJujork postavili su dr LJubu Vujovica, kao priznanje njegovom zalaganju za unapredenje etike i ideala u biznisu.
Zajedno sa ovim priznanjem stigla je i prestižna Nagrada za nacionalno liderstvo, za njegovu pomoc i izuzetan doprinos u promovisanju poslovnih dostignuca, ukljucujuci poresku reformu.
Dr Vujovic ce predsedavati Savetom, aktivno se baveci ukljucivanjem poslovnih ljudi u proces ekonomskih reformi, kako bi se glas uspešnih biznismena cuo i uvažavao u Vašingtonu.
Dr LJubo Vujovic je, izmedu ostalog, i predsednik Memorijalnog društva „Tesla“ iz NJujorka.