Prednosti Švajcarskog državljanstva

Već godinama živim u Švajcarskoj, da li da uzmem njihovo državljanstvo, pita Branka NJ. iz Ciriha

Naša čitateljka, državljanka Srbije i Crne Gore, živi već 20 godina sa svojim partnerom , koji je nemački državljanin, u Švajcarskoj. Sada se pitaju koje su prednosti, a koje eventualne mane prihvatanja „crvenog“ pasoša.

Najvažnije prednosti prihvatanja švajcarskog državljanstva se lako mogu nabrojati, a mana gotovo i da nema. Za razliku od stranaca (oko 800.000 prema zvaničnoj statistici), možete kao Švajcarkinja da učestvujete na izborima i da glasate. Dakle, možete da se uključite u političke procese – i da čak postanete ministar, ali i sudija ili visoki službenik na saveznom nivou. Prednost je i da Švajcarci ne uslovljavaju dobijanje „crvenog“ pasoša odricanjem od „starog“ državljanstva.

Za strance, koji ne dolaze iz Evropske unije, postoje i pored odobrenja za nastanjenje (Niderlasungsbeviligung ), tj. „C“-vize, par nepovoljnosti, čak i kada već 20 godina žive u Švajcarskoj ili su u njoj i rođeni. Prvo: ako stranac sa „C“ vizom ode iz Švajcarske za inostranstvo,gubi u principu posle šest meseci dozvolu boravka u ovoj zemlji.

Podnošenjem prihvatljivog zahteva ovaj rok može da se produži maksimalno na dve godine. Drugo: ko godinama prima socijalnu pomoć, može da izgubi pravo na boravak. Treće: ko stupi u brak sa partnerom iz inostranstva – koji zahvaljujući braku dobija dozvolu za boravak – riskira u slučaju rastave braka da partner izgubi dozvolu za boravak.
I na kraju: generalno preti proterivanje iz zemlje kako strancima iz EU, tako i strancima iz zemalja van EU, ako moraju da izdržavaju visoku zatvorsku kaznu. Sve pobrojano neće vas „kačiti“ ako se odlučite da uzmete švajcarsko državljanstvo.