Popis stanovništva u Republici Srbiji 2022. godine

Od 1. do 31. oktobra 2022. godine na teritoriji R. Srbije biće sproveden Popis stanovništva, domaćinstava i stanova.

Za građane Srbije koja se u vreme popisa privremeno nalaze u inostranstvu podatke će popisivačima dati članovi njihovog domaćinstva u R. Srbiji.

Tokom vremena trajanja popisa, Republički zavod za statistiku će sprovesti i Istraživanje o državljanima R. Srbije koji žive u inostranstvu, a koje je namenjeno državljanima Srbije koji žive u inostarnstvu a nemaju članove domaćinstva u R. Srbiji. Upitnik će biti dostupan na sajtu Republičkog zavoda za statistiku od 1. oktobra 2022. godine. Svrha ovog istraživanja jeste da se dobije potpunija slika o brojnosti i osnovnim demografskim, migratornim, obrazovnim i drugim karakteristikama državljana R. Srbije u inostranstvu.