Parlament na dlanu

Kulturno udruženje srpskih žena Bern organizovalo je nedavno tribinu na temu „Organizacija švajcarskog parlamenta“. Ulogu referenta preuzela je generalni sekretar švajcarskog parlamenta Mariangela Valiman-Bornatiko, a počasni gost bio je konzul ambasade SCG u Bernu Božidar Jovanović sa suprugom.
Tribina je bila dobro posećena, prisutni su bili ljudi različitih profesija, starosti i porekla. U veoma prijatnom razgovoru učesnici tribine saznali su da se Savezni parlament sastaje četiri puta godišnje, da je u njegovom sastavu 48 odsto žena na različitim pozicijama, od ukupno 300 učesnika.

Lep gest gošće

članice Kulturnog udruženja srpskih žena Bern htele su, u znak zahvalnosti, da Mariangeli Valiman-Bornatiko uruče poklon-čestitku za kupovinu knjige po želji. Međutim, ona je predviđenu sumu novca priložila dobrotvornoj akciji koju članice ovog društva vode. Naime, članice udruženja podržavaju dobrotvornu organizaciju za pomoć starima i iznemoglima u Srbiji i Crnoj Gori preko „Karitasa“. Sve prisutne članice ovog Udruženja su joj se zbog ovog nesebičnog gesta zahvalile.

Dve trećine govori nemački, jedna četvrtina francuski, pet odsto italijanski, a ostali članovi govore retroromanski ili neki drugi jezik. U sastavu parlamenta nisu samo Švajcarci švajcarskog porekla, već i Švajcarci nešvajcarskog porekla, na primer Kinezi.
Uloga generalnog sekretara, koji sede sa desne strane predsednika parlamenta u toku sednice je, između ostalog, da koordinira radom komisija, pripremi sednicu, odredi redosled govornika, nadgleda štampanje i raspodelu materijala predviđenog za rad komisija i sednice. Godišnje se za potrebe parlamenta odštampa 15 miliona listova A4 formata, a ukupna težina upotrebljenog papira je 75 tona.
Neformalni razgovor na ovu temu nastavljen je i posle zvaničnog završetka tribine, u toku tradicionalnog aperitiva.