Otpis dve trecine duga

Ambasador SRJ u Parizu Radomir Diklic potpisao je u petak u ime Savezne vlade sporazum o konsolidaciji jugoslovenskog duga Francuskoj u okviru Pariskog kluba, cime je sproveden sporazum jugoslovenske vlade sa Pariskim klubom iz novembra prošle godine.
Ovim sporazumom, koji stupa na snagu danom potpisivanja, dogovoren je otpis oko dve trecine jugoslovenskog duga Francuskoj, koji ukupno iznosi oko 350 miliona dolara, saopštila je Ambasada SRJ u Francuskoj.
U prvoj fazi bice otpisano 51 odsto duga, a narednih 15 odsto bice otpisano po zakljucenju novog sporazuma sa Medunarodnim monetarnim fondom.
– Ovaj sporazum je znacajan korak u konsolidaciji naših ukupnih finansijskih obaveza i prema inostranstvu, a njegovim stupanjem na snagu otvaraju se mogucnosti znacajnijeg angažovanja francuskih firmi u poslovima sa Jugoslavijom. Regulisanje našeg duga prema francuskim državnim poveriocima je preduslov za angažovanje COFACE,, državne agencije za osiguranje i finansiranje izvoza uposlovnim aranžmanima u SRJ – izjavio je po potpisivanju Sporazuma ambasador Radomir Diklic.