OSTVARIVANjE BIRAČKOG PRAVA NA PREDSTOJEĆIM IZBORIMA ZA BIRAČE KOJI IMAJU BORAVIŠTE U INOSTRANSTVU

Punoletni građani Republike Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji, a žele da na predstojećim opštim izborima koji se u Republici Srbiji održavaju 3. aprila 2022. godine glasaju u inostranstvu, svoje biračko pravo mogu ostvariti preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije kome blagovremeno podnesu prijavu radi upisivanja na birački spisak radi glasanja u inostranstvu.

Prijavu za upis u birački spisak u inostranstvu potrebno je podneti bez obzira da li je glasač već glasao u inostranstvu na prethodnim izborima. Glasanje se vrši isključivo ličnim dolaskom u konzulat. Birači svoj identitet dokazuju važećim pasošem ili ličnom kartom Republike Srbije.

Pre podnošeća prijave, potrebno je da na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unosom svog jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) i broja lične karte/pasoša proverite da li ste upisani u Jedinstveni birački spisak R. Srbije.

1. Ukoliko se već nalazite u Jedinstvenom biračkom spisku, prijavu za glasanje u inostranstvu podnosite tako što popunite obrazac Zahteva za upis u birački spisak podatka da će birač glasati u inostranstvu i popunjeni obrazac, zajedno sa kopijom Vašeg važećeg pasoša ili lične karte, dostavite GK R.Srbije u Čikagu.

2. Ukoliko se ne nalazite u Jedinstvenom biračkom spisku, neophodno je da, uz popunjeni obrazac Zahteva za upis u birački spisak podatka da će birač glasati u inostranstvu i kopije Vašeg važećeg pasoša ili lične karte, dostavite i popunjen obrazac Zahteva za upis u jedinstveni birački spisak Republike Srbije.

Zahtev se može doneti lično, poslati poštom na adresu Generalnog Konzulata ili poslati na e-mail adresu: info@scgchicago.org (sva dokumenta treba skenirati kao jedan fajl). Na osnovu Vašeg zahteva nadležna jedinica lokalne samouprave doneće rešenje za upis u jedinstveni birački spisak Republike Srbije.

KRAJNjI ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA GLASANjE U INOSTRANSTVU JE 12. MART 2022. GODINE DO 16 ČASOVA (PO ČIKAŠKOM VREMENU). NAKON OVOG ROKA PRIJAVLjIVANjE BIRAČA NEĆE BITI MOGUĆE.

Po isteku roka za prijavu birača, ukoliko je prijavljeno najmanje 100 birača. Republička izborna komisija donosi rešenje o određivanju biračkog mesta. Ukoliko se steknu uslovi za otvaranje biračkog mesta, nadležna jedinica lokalne samouprave doneće rešenje o upisu birača u birački spisak radi glasanja u inostranstvu. Ukoliko uslovi za otvaranje biračkog mesta u inostranstvu ne budu ispunjeni glasač i dalje može da glasa u Republici Srbiji prema mestu svog prebivališta.

Promotivni video RIK