Osnovci i srednjoškolci iz Srbije i Bugarske završili obuku o preduzetništvu

BOND danom završen je projekat prekogranične saradnje Srbije i Bugarske koji finansira Evropska unija kroz IPA program, a koji je za cilj imao motivisanje osnovaca i srednjoškolaca iz Vranja i Botevgrada da nakon edukacije samostalno realizuju svoje biznis ideje.

„Realizovane su sve aktivnosti predviđene projektom. Svi učesnici projekta su položili test znanja i dobili sertifikate. Deca su oduševljena, savladala su prve korake iz preduzetništva čime se projekat i bavi, napravili prve biznis planove, branili ih, a najbolji su nagrađeni“, izjavila je profesorka VŠSS dr Ljiljana Đorđević.

Realizacija projekta ima dvostruki efekat – razvoj preduzetničkog duha na savremen način i u skladu sa trenutnom situacijom na globalnom planu, ali i specifičnosti sa obe strane granice koje će dozvoliti dalji razvoj međusobnih odnosa između Srbije i Bugarske. Učesnici projekta iz Bugarske dodaju da su našli zajednički jezik kada je reč o razvoju preduzetništva i da su uspeli da ih usklade sa lokalnim karakteristikama i onim što je potrebno u Srbiji i u Bugarskoj. Svi smo imali veliku korist od ovog projekta i učenici su bili veoma uspešni.

Aktivnosti su paralelno sprovođene u Botevgradu u Bugarskoj i Vranju, a sve obuke su imale za cilj da motivišu profesionalni i lični razvoj pojedinaca i grupa. Takođe, ovom prilikom kreirana su i dva programa za preduzetničko učenje koji su prilagođeni osnovnim i srednjim školama.

U projektu je učestvovalo 95 učenika, 19 studenata i 10 nastavnika Visoke škole primenjenih studija iz Vranja, a isti broj učesnika je bio iz Bugarske.