Organizovanje Skupstine Dijaspore za Severnu Rajnu Vestfaliju

Dortmund, 28.09.2002

Zakljucci radne komisije

Radna komisija za Sjevernu Rajnu Vestfaliju u sastavu, Dr. Dušan Vasiljevic-clan Saveta Dijaspore, Protojerej đorde Trajkovic po ovlaštenju Vladike Konstantina, Dipl.-Pol. Aleksandar Gmitrovic, Milenko Campara i Dipl.-Ing. Dragan Vucetic, sastali su se prošle subote u kancelariji crkvene opštine Dortmund. Šesti clan komisije, Zoran đukaric nije iz privatnih obaveza mogao da prisustvuje sastanku, ali je pismeno obavestio ostale clanove komisije o njegovim predlozima i stavovima. Sastanku je kao gost prisustvivao i Dr. Dušan Alimpic, predsednik srpko-nemackog društva „Leopold-Ranke“.
Radni sastanak je umesto u 11:00 casova poceo tek u 13:00 casova, pošto je Dr. Dušan Vasiljevic imao totalni zastoj na autoputu A1 Bremen-Dortmund.
Posle duže diskusije zakljucena je sledeca preambula:

Regionalna Skupština Sjeverne Rajne Vestfalije okuplja sve Srbe i gradane Srbije i Crne Gore koji žive na ovim prostorima i zastupa naše interese prema nemackoj državi i srpskoj matici. Pri tome na Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi, kao opštepriznatom i najvažnijem faktoru sloge i jedinstva, leži primarna odgovornost sabornosti Srba u rasejanju.
Zakljucivanjem ove formulacije izricito se želi naglasiti da ce u buducoj Skupštini biti zastupljeni Srbi iz svih maticnih zemalja, te da je Srpska Pravoslavna Crkva svojim neumornim radom na ovim prostorima uspela da okupi najveci deo Srba u Nemackoj.
Skupština Sjeverne Rajne Vestfalije sastojace se od devetnćst clanova.
Po informacijama Konzulata SRJ u Dizeldorfu, u Sjevernoj Rajni Vestfaliji živi cca. 185.000 naših gradana, cime bi bio definisan paritet od 10.000 prema 1.
Skupštinu Sjeverne Rajne Vestfalije cine devet predstavnika crkvenih opština, šest predstavnika srpskih udruženja i klubova i cetiri istaknuta pojedinca.
Crkvene opštine u Sjevernoj Rajni Vestfaliji su: Dizeldorf, koji ce biti zastupljen sa dva clana, Dortmund, Bilefeld, Wuppertal, Keln, Ahen, Bon i (Bocholt ili Essen), sa po jednim clanom.
Udruženja i klubovi koji žele biti zastupljeni u Skupštini treba da radnoj komisiji najkasnije do 31. Oktobra dostave, po primeru upitnika na internetu : www.skupstinadijaspore.de sledecu dokumentaciju;

1) Osnovne podatke

2) Da nisu bili u konfliktu sa nemackim zakonom

3) Da svojim programom i dosadašnjim radom mogu dokumentovano predstaviti opštekorisnu delatnost za srpski narod

4) Da predstave svoju društveno-politicku aktivnosti na saradnji izmedu nemackog i srpskog naroda

Buduci clanovi (izabrani pojedinci) Skupštine sjeverne Rajne Vestfalije treba da:

1) Imaju mesto prebivanja u ovoj republici

2) Prilože potvrdu o nekažnjavanju

3) Budu legitimno izabrani predstavnici svojih udruženja

4) Svojim društveno-politickim radom ne afirmišu iskljucivo svoje licne interese ili interese svoga udruženja ili stranke, nego svojim radom daju znacajan i castan doprinos priznanju i ugledu srpskog naroda u Dijaspori i Matici.

Daljnjii redosled delovanja radne komisije

Navedeni zakljucci radne komisije ce biti dostavljeni Njegovom preosveštenstvu Vladici Konstantinu, ministru inistranih poslova SRJ Goranu Svilanovicu, pomocniku ministra Milanu Kljajevicu, ambasadoru SRJ Milanu Božinovicu, generalnom konzulu Zoranu Vukcevicu i vicekonzulu Republike Srpske Milu Nikolicu, kao i svim medijskim kucama u Nemackoj, Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Zakljucci ce takode biti predstavljenji pod internet adresom www.skupstinadijaspore.de, gdje se nalazi i otvoren diskusioni forum za predloge i kritike.
Internet adrese za Vašu korespodenciju su: dusan.vasiljevic@nemacka.de, djordje.trajkovic@nemacka.de,
zoran.djukaric@nemacka.de, milenko.campara@nemacka.de, aleksandar.gmirtovic@nemacka.de i dragan.vucetic@nemacka.de.
Dopise možete dostaviti na adrese:

Dr. Dušan Vasiljevic
Weideweg.3
26446 Friedeburg
i
Protojerej đorde Trajkovic
Engelbertstr. 5
44379 Dortmund

Period do polovine oktobra (najkasnije do 19. Oktobra), predviden je za prikupljanje Vaših sugestija i predloga.
Dostava dokumentacije udruženja i klubova najkasnije do 31. Oktobra.
Posle toga ce (najkasnije do 16. Novembra) generalni konzulat u Dizeldorfu organizovati sastanak sa predstavnicima udruženja i klubova, na kome ce biti predloženi predstavnici za Skupštinu.
Isto tako ce najkasnije do 16. Novembra biti izabrani predstavnici crkvenih opština.
Konstitutivna Skupština Dijaspore za Sjevernu Rajnu Vestfaliju održace se najverovatnije 07. Dezembra 2002.

Poziv za aktivno ucešce

Komisija ovim upucuje javnu molbu da se aktivno ukljucite u stvaranje legitimnog tela Srpske Dijaspore, kako bi zajedno prevazišli destruktivna veremena medusobnih svada i podela. Svi clanovi komisije jednoglasno ocenjuju da jedinstveni stavovi i podrška Srpske Pravoslavne Crkve, Ministarstava Inostranih poslova i konzularnog predstavništva pružaju veoma dobre preduslove za formiranje Skupštine, koja ce u svom buducem radu ne samo birati predstavnike za svet Dijaspore u Beogradu, nego biti zastupnik naših interesa prema nemackoj Državi i srpskoj Matici. Vanstranacko organizovanje, nacionalna i duhovna orijentacija srpskog naroda u Nemackoj, zajedno sa Srpskom Pravoslavnom Crkvom kao garantom za dugorocan i stabilan rad, omogucice realizaciju znacajnih opštekorisnih projekata. Zajednicki projekti sa maticom, organizacija škole, vjeronauke i povezivanje naše dece i omladine, kao i sticanje znatnih finansijskih sredstava od pokrajinskih vlasti i konzularnog predstavništva bice jedan od osnovnih zadataka Skupštine Dijaspore.

Pravo glasa – zahtev za javno izjašnjavanje vodecih politicara u zemlji

I pored predizbornih obecanja prije 05. Oktobra 2000., vodeci politicara u Srbiji nisu još uvek omoguculi naše ucešce u izborima putem pisma ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Navedena pasivnost povodom ovoga, za Dijasporu veoma važnog, pitanja traži njegovo razjašnjenje. Zajedno sa ostalim clanovima Saveta Dijaspore uputicemo licni i javni dopis Predsedniku SRJ Dr. Vojislavu Koštunici, Premijeru Srbije Dr. Zoranu đindicu i predsednickom kanditatu Miroljubu Labuzu, da bi saznali kakvo je njihovo stanovište po tom pitanju. Na ovaj nacin želimo postici jasnu sliku politickih ubedenja i odnosa vodecih politicara u Srbiji prema Dijaspori.
Imajuci u vidu da se ide u drugi krug presednickih izbora u Srbiji tražimo od kandidata da se izjasne, pre izbora u drugom krugu, povodom zahteva dijaspore (državljanstvo, pravo glasa, ucešce predstavnika dijaspore u Supštinama, ministarstvo za dijasporu, pravna država i sl.) tj. generalno kako oni zamišljaju saradnju sa dijasporom u buducnosti.