Savez nece u skupstinu

Savez srpskih zajednica u Austriji ne želi da ucestvuje u osnivanju Skupštine dijaspore u Austriji, što je dovelo do daljeg odlaganja usvajanja Profila ovog tela.
Na sastanku Radne grupe za izradu Profila Skupštine dijaspore u Austriji, u sredu uvece u prostorijama Konzularnog odeljenja Ambasade SRJ u Becu, predsednik Saveza Trivun Stanic obavestio je prisutne da njegova organizacija ne želi da ucestvuje u formiranju ovog tela.
– Savez srpskih zajednica u Austriji sebe ne vidi u ovoj organizaciji – kazao je Stanic, koji je inace, iako stalno pozivan, po prvi put ucestvovao na sastanku Radne grupe.
– Videcemo se kada budemo imali zajednicki interes – dodao je on istakavši da on licno ne želi da ucestvuje u formiranju Skupštine.
On je naglasio da ne želi da ucestvuje u necemu što ne nosi u imenu srpsko, i što ne predstavlja srpski narod u Austriji.
Stanic nije želeo da dalje obrazlaže svoju odluku, koju je predstavio kao odluku Saveza, i napustio je sednicu.
Savetnik za dijasporu u Ambasadi SRJ u Becu Nikola Dimitrievski pokušao je da mu objasni da Skupština dijaspore nije telo koje bi ugrozilo rad Saveza, vec samo institucija koja treba da posluži kao forum za razgovore u interesu svih naših gradana u Austriji.
On je istakao da Skupština odlucuje samo o izboru kandidata za generalnu skupštinu u Beogradu, kao i clana za Savet dijaspore.
Olga Danilovic, takode, je pokušala da objasni Stanicu suštinu Skupštine, smatrajuci da je on nedovoljno informisan. Ona je naglasila da dijaspora svoje zahteve može da nametne vlastima u domovini samo ako je ujedinjena.
Nakon odlaska Stanica došlo je do diskusije koja je ishodila u odlaganju konacne odluke o tekstu Profila. Naime, dogovoreno je da se odloži usvajanje završnog dokumenta zbog primedbi na sam tekst. Predloge treba dostaviti do 4. oktobra, kako bi sledeci sastanak Radne grupe bio održan 10. oktobra.
Na sastanku, nakon rasprave sa predstavnikom Saveza pokrenuto je i pitanje naziva Skupštine.
U diskusiji je ucestvovao i Dušan Petrovic ispred Srpskog udruženja kulturno-sportskih klubova u Becu koji je rekao da ce njegova organizacija ucestvovati u radu Skupštine, ali da ce biti konstruktivna opozicija.
– Mi cemo aktivno ucestvovati u radu Skupštine, ali necemo ništa prihvatati što nam se namece, vec samo ono što je na dobrobit svih – kazao je on. Petrovic je predao svoje predloge na izmenu teksta Profila.
Takode, dogovoreno je da savetnik Dimitrievski i clan Saveta dijaspore Aleksandar Leko u narednom periodu obidu pokrajinske Zajednice i tamo na licu mesta informišu ljude o osnivanju Skupštine i njenim buducim aktivnostima.
Dok je u nekim evropskim zemljama vec formirana Skupština dijaspore, Austrija, koja je inace izradila statut koji je poslužio svima kao primer, i dalje kasni.

Sudbina priloga

Clan Saveta dijaspore Aleksandar Leko preneo je prisutnima skandaloznu vest da se novac koji je dijaspora skupljala za vreme NATO bombardovanja SRJ nalazi u stecajnoj masi Beogradske banke. On je naglasio da je Savet zatražio od nadležnih ministara da se ova sredstva izuzmu iz stecajne mase, a radi se o oko šest miliona nemackih maraka.