Obnova rada Srpsko-americke privredne komore

Formirana 1995. godine, Srpsko-americka privredna komora ovih dana obnavlja rad, sa posebnim akcentom na okupljanju uspešnih biznismena na ovom kontinentu i saradnju sa firmama u otadžbini.
Uz vec formirani Savet dijaspore i mnogobrojne ideje za poslovnu saradnju uspešnih firmi u matici i iseljeništvu, posebno imajuci u vidu i nedavni poziv premijera Srbije Zorana đindica privrednicima u dijaspori, obnavljanje aktivnosti Srpsko-americke privredne komore se, kako se ocenjuje, odlicno uklapa u tu inicijativu.
Ova neprofitna, nepoliticka organizacija obnovila je svoj rad na skupu održanom ovih dana u Cikagu, a njeni clanovi najavili su ozbiljne namere da pokažu efikasnost, konstruktivnost i dobre rezultate.
Skoro svi prisutni izrazili su uverenje da je sada izvanredan trenutak za obnovu rada komore, kako bi se povezali uspešni poslovni ljudi iz Amerike sa uspešnim privrednicima iz otadžbine, u korist prosperiteta Srba i srpske zajednice.

Ukloniti sve prepreke

Jedan od utemeljivaca ideje, predsednik komore Vlado Bjelopetrovic, poznati cikaški biznismen, covek koji se istakao i svojim humanitarnim radom i mnogim drugim dobrim idejama, izabran je i za ambasadora Srpsko-americke privredne komore. NJegova uloga bice povezivanje sa ostalim organizacijama, poslovnim zajednicima, sistemima i sa maticom.
Bjelopetrovic nije krio svoje zadovoljstvo zbog ponovnog okupljanja uspešnih Srba na jednom mestu.

Izabran clanovi tri komiteta

Na skupu su izabrani i clanovi Konstitutivnog komiteta, Organizacionog komiteta i Komiteta za imenovanja. Prisutni su izabrali i clanove za Poslovni savet dijaspore. Privrednu komoru u tom telu predstavljace Dane Bjelopetrovic i Mladen Selak.

– Pravo je zadovoljstvo da se, uz ovakve ljude, obnovi rad ove organizacije. Važno je da se ovde organizujemo, povežemo medusobno, razmenimo informacije, napravimo dobar sistem podataka, upoznamo se i onda tako udruženi pomognemo našoj zemlji. Mnogo je naših uspešnih mladih ljudi ovde, ali oni ne znaju jedni za druge. Zato smo mi tu, da se povežemo i tako ojacamo. Spremni smo da saradujemo sa maticom, ali ne možemo rešiti neke tamošnje probleme. Zato mislimo da oni moraju da uklone mnoge prepreke, pa da nam onda daju signal kada je pravi trenutak i koji su to zajednicki poslovi na kojima bismo mogli da radimo. Važno nam je da privucemo sve uspešne Srbe, a ovo je nacin da ih pozovemo na saradnju – izjavio je za „Vesti“ Vlado Bjelopetrovic.

Usavršavanje talenata

Žika Vlahovic, potpredsednik Srpsko-americke privredne komore, medu važna pitanja kojima ce se ova organizacija baviti istice ucvršcivanje poslovnih kontakata i veza, formiranje mogucnosti za jedinstveni nastup u srpskoj i u americkoj zajednici, promovisanje organizacije i saradnju sa slicnim organizacijama u Americi, Kanadi, Australiji i Evropi, stvaranje uslova za kvalitetnije finansiranje, investiranje i marketing i gradnja kvalitetne baze podataka.
O znacaju ovakvog organizovanja Srba govorio je i profesor Nikola Moravcevic. Mnogi ga znaju kao coveka koji je povezao otadžbinu sa Amerikom, pružajuci mogucnosti našim najboljim studentima da se usavršavaju na ovdašnjim univerzitetima.

Gradnja baze podataka

Ucesnici su izneli niz konkretnih predloga koji ce pomoci lakšem uspostavljanju poslovnih odnosa – izgradnju baze podataka, kvalitetnu unutrašnju organizaciju i profesionalnost, obezbedivanje strucnih saveta za buduce biznismene i sve koji su spremni na ulaganje kapitala, kvalitetnu komunikaciju sa privrednicima iz Srbije, poboljšanje uslova za uvoz roba iz naše zemlje, saradnju sa ovdašnjim udruženjima i poslovnim organizacijama.

– Kada sam pre 11 godina pocinjao sa tom akcijom, u Jugoslaviji su mi govorili da vršim odliv mozgova, ali danas mi svi odaju priznanje jer sam uspeo, cak i u vrlo teškim politickim uslovima, da na postdiplomske studije dovodim naše najbolje studente, uz neizmernu pomoc velikih dobrotvora Vlade Bjelopetrovica, Branka Tupanjca, Mladena Selaka i mnogih drugih. Ovde je bilo 276 najboljih studenata, 80 Jugoslovena na postdiplomskim studijama sa punim stipendijama, i sa ponosom kažem da je ovo program koji nema nijedna druga zemlja. Zato vidim poseban znacaj u obnavljanju rada Srpsko-americke privredne komore, verujuci da ce se uspešni poslovni ljudi baviti i otkrivanjem pravih talenata i omoguciti im usavršavanje na najboljim univerzitetima.
Skup je pozdravio i blagosiljao i vladika Americko-kanadske eparhije Nova Gracanica gospodin Longin.