OBJEDINJENI PODACI O SVAKOM STRANCU

Još od 1982. godine švajcarske vlasti imaju Centralni registar o strancima (ZAR-3), ali su od 1993. godine istovremeno vodile i „Automatski sistem za registraciju osoba“ (AUPER 2). Zbog zastarele tehnologije za čuvanje podataka, ova dva sistema su sve češće bila na granici izdržljivosti i pretio je njihov pad. Zato je ovih dana i zvanično predstavljen njihov naslednik.

Ministarstva pravosuđa i policije su pokrenula novi projekat kojim bi trebalo da se umesto dva pomenuta, već zastarela sistema prikupljanja podataka o strancima u Švajcarskoj, pojavi potpuno novi koji će objediniti sve ono što se zna o svakom strancu, azilantu i izbeglici.

Sve što se ubuduće bude događalo sa strancima, od ulaska u zemlju, preko boravišnog statusa, pa sve do napuštanja zemlje biće uneto u novi informacioni sistem koji su država i kantoni, zajedno sa firmama za kompjutersku tehnologiju, pripremale prethodnih nekoliko godina.

Taj sistem je prvi put predstavljen pre nekoliko dana i dobio je naziv Centralni migracioni informacioni sistem (ZEMIS). Ovome se ponajviše obradovao Savezni ured za migracije (BfM) i odmah obelodanio da će država i svi kantoni od sada imati na raspolaganju 24 časa dnevno novu tehnologiju kojom se lako rukuje i koja pruža uspešnu podršku u radu sa strancima.