OBAVEŠTENJE KONZULARNOG ODELENJA AMBASADE SCG U BEčU

OBAVEŠTENJE KONZULARNOG ODELENJA AMBASADE SCG U BEčU

MAđARI „OMEKŠALI“ VIZNI REŽIM

• Građani SCG, kojim je istekla šengenska viza (do pet dana), tranzitnu vizu za prolaz kroz Mađarsku mogu da dobiju na samom graničnom prelazu

Konzularno odeljenje Ambasade Srbije i Crne Gore u Austriji upozorava naše državljane, koji planiraju da u narednom periodu putuju u otadžbinu, da posebnu pažnju obrate na vreme trajanja šengenske vize zbog tranzita preko Mađarske i Slovenije.
Naime, Konzularno odeljenje u Beču suočeno je sa većim brojem zahteva za izdavanje putnog lista. Mnogi kojima je istekla šengenska viza traže putni list za povratak u domovinu, pod izgovorom da su izgubili pasoš, kako bi izbegli da im bude izrečena zabrana da ponovo uđu u Austriju. Šef konzularnog odeljenja Dragan Marković poziva državljane SCG da se pridržavaju važećeg viznog režima.

„Inflacija“ putnih listova

– Ako je prošlo više od 30 dana od isteka važnosti šengenske vize, državljani SCG, uz plaćanje svih predviđenih taksi, mogu da predaju molbu za izdavanje vize za povratak u SCG diplomatskim i konzularnim predstavništvima Mađarske, samo ako dokažu da legalno borave na teritoriji te države – naglašava Marković je podsetio da je SCG pristupila međunarodnoj Konvenciji o ilegalnoj migraciji, koju mora poštovati, a veći broj izdavanja putnih listova nije u skladu sa tim dokumentom.

On je u izjavi za „Vesti“ podsetio da je Ministarstvo spoljnih poslova Mađarske donelo jednostranu odluku o ublažavanju viznog režima sa SCG, kao i da je ukinuta odredba prema kojoj je prelazak preko mađarske teritorije bio moguć uz šengensku vizu koja je važila još pet dana.
– Državljani SCG koji poseduju važeći pasoš i šengensku vizu mogu da tranzitiraju bez vize kroz Mađarsku prema SCG u roku važenja vize, i u slučaju ako je šengenska viza izdata samo za jedan ulaz i izlaz – ukazao je generalni konzul Marković.
– Mađarska strana će omogućiti građanima SCG da prilikom povratka u SCG zatraže izdavanje vize na graničnom prelazu kada im je istekla šengenska viza pod uslovom da nije prošlo pet dana nakon isteka važnosti vize.

Strah od kazne

Mnogi kojima je istekla šengenska viza, zbog straha da će im biti izrečena zabrana ulaska u Austriju na duži period, pokušavaju da dobiju putni list kako austrijske vlasti ne bi videle da im je istekla viza.
Austrijska policija, kako za „Vesti“ tvrdi konzul Kosta Simonović, neće izricati zabranu ulaska u zemlju ljudima kojima je istekla viza, a koji napuštaju Austriju. Ipak, očekuje ih novčana kazna u iznosu od 150 evra.

Mađarski organi će te vize izdavati besplatno. U slučaju da je prošlo više od pet dana od isteka važnosti šengenske vize, ali manje od 30 dana, državljani SCG za izdavanje vize mogu se obratiti samo diplomatskim i konzularnim predstavništvima Mađarske, ovlašćenim za izdavanje vize. U ovom slučaju naplaćuje se predviđena taksa – preneo je konzul odluku mađarskih vlasti. – Moramo se prdrižavati viznog režima. Pravila su takva i njihovo nepoštovanje može uticati na našu težnju da dospemo što pre na „belu“ šengensku listu.
– Konzularno odeljenje u Beču spremno je da pomogne našim građanima i izdavaće putne listove, ali samo uz opravdane razloge, najavio je Marković.
Putni list u Beču ne traže samo naši državljani koji žive u Austriji, već ima i zahteva onih koji se nalaze u tranzitu kroz Austriju.