NORVEŠKA NESPREMNA ZA STRANE RADNIKE

Norveškoj uspešnoj ekonomiji potrebni su strani radnici. Potreba za radnom snagom ne rešava sama po sebi izazove pred kojima se našla ova bogata zemlja. Sporan je prihvat stranaca kojih će na kraju ove godine biti rekordnih 110.000. Norveška nije pripremljena za toliki broj useljenika.

– Norveške komune (opštine) nisu dovoljno svesne kakve sve izazove povlači za sobom porast broja stranih radnika – kaže direktor Direktorata za strance Ida Berencen

Danas je među došljacima najviše Poljaka, Nemaca, Britanaca i Litvanaca. Novi dolaze s namerom da duže ostanu. Priliv je povećan posle proširenja EU u čije članstvo su primljene Rumunija i Bugarska.

Norveške komune moraju da budu spremne da im pruže obaveštenja o obdaništima, školama, učenju jezika, pravilima u zdravstvu.

– Primiti tako veliki broj ljudi za kratko vreme predstvalja velike integracione izazove. Moramo da se pobrinemo da se integrišu i supružnici useljenika koji su izvan radnog procesa – kaže savetnik u Ministarstvu rada i uključivanja Arnhild Holstad upozoravajući da se ne smeju ponoviti sedamdeste godine prošlog veka. Tada je došao veliki broj gostujućih radnika među kojima i prva generacija Jugoslovena. Mnogi su radili veoma teške poslove i zbog toga prerano završili na šalterima socijalnog osiguranja.