Nastava na srpskom jeziku od septembra i u Velikoj Britaniji

Administrativne procedure se privode kraju, a već je izabran i nastavnik koji putuje u tu ostrvsku zemlju.

Dr Slavica Jašić iz Sektora za predškolsko i osnovno obrazovanje Ministarstva prosvete kaže da se već godinu dana radi na organizovanju nastave srpskog jezika u Velikoj Britaniji.

"Ovo je velika stvar za našu zemlju, s obzirom na to da se posle dvadeset godina ponovo organizuje nastava na srpskom jeziku u Velikoj Britaniji. Tako bismo u narednoj školskoj godini (2019/2020) imali osnovno obrazovanje i vaspitanja na srpskom jeziku u jedanaest zemlja", kaže Jašić.

Veliku pomoć Ministarstvo prosvete ima od Ministarstva spoljnih poslova, kabineta premijerke Vlade Srbije, kao i srpska ambasada u Velikoj Britaniji.

Cilj osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu je razvijanje svesti o sopstvenom nacionalnom i kulturnom identitetu učenjem srpskog jezika i upoznavanjem sa najvrednijim delima srpske kulturne baštine, kao i podsticanje održavanja trajnih veza s otadžbinom.

Nastavu u jedanaest zemalja realizovaće 53 nastavnika koji se angažuju na godinu dana sa mogućnošću produženja najviše do na četiri godine.

Dopunska nastava na srpskom jeziku organizuje se Nemačkoj, Švajcarskoj, Italiji, Francuskoj, Grčkoj, Norveškoj, Danskoj, Belgiji, Južnoafričkoj Republici, Finskoj.

Austrija, gde je jaka srpska dijaspora, nema organizovanu dopunsku nastavu na srpskom.
Jašić pojašnjava da se učenje srpskog jezika organizuje na zahtev roditelja koji treba da se prijave ambasadi da žele da se za njihovu decu organizuje dopunska nastava.

Stručno usavršavanje za nastavnike

Konkurs za nastavnike, koji će predavati srpski jezik u inostranstvu, raspisuje se po pravilu svake godine početkom aprila za nove nastavnike, odnosno nove države.

Pravo da se prijave na konkurs imaju nastavnici srpskog jezika, nastavnici razredne nastave, ali i stranog jezika koji već predaju u školama u Srbiji. Nastravnici moraju da znaju jedan sa liste međunarodnih jezika na nivou B1.

Ministarstvo prosvete, ove godine, organizovalo je trodnevno stručno usavršavanje za 53 nastavnika koji će od 1. septembra da predaju srpski jezik u inostranstvu.

Predavači su im bili profesori sa Filološkog fakulteta, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja koji rade program obrazovanja u inostranstvu, predstavnici ministarstva.

Iskustva sa njima podelili su i nastavnici koji su se ove godine vratili u Srbiju posle četiri godine rada sa srpskom decom u inostranstvu.

"Dopunska nastava na srpskom u inostranstvu je specifična jer se mora prilagoditi deci različitih uzrasta. Grupe se po pravilu formiraju prema uzrastu, mladi (I, II, III razred), srednji (IV,V, VI) i stariji (VII I VIII), ali imamo situacije da grupe obuhvataju učenike od prvog do osmog razreda. tada je potrebno da nastavnik izabere pravi metod rada koji na kraju može da da dobar rezultat", zaključila je Jašić.

Original Article