Najveća zbirka knjiga o Egiptu u regionu

U Muzeju knjige i putovanja nalazi se najveća zbirka knjiga o Egiptu u regionu. Sa više od 1.500 naslova, te zasebnim zbirkama knjiga o starom Egiptu, Koptima i delima egipatskih pisaca na arapskom jeziku ova zbirka predstavlja važan most prijateljstva između naše dve države.

O ovoj zbirci bilo je reči u razgovoru predsednika Adligata sa egiptaskom ministarkom kulture dr Ines Abdel-Dajem, koji je organizovao ambasador Egipta u Srbiji Nj.E. Amr Alguvejli. Ubrzo je usledila poseta delegacije egipatskih književnika i intelektualaca Muzeju knjige i putovanja i Muzeju srpske književnosti koji su otvoreni u okviru Udruženja Adligat. U poseti su bili, između ostalih, književnik Muhamed Salmavi i egiptolog Mamduh El Damati, sa kojima je dogovorena dugoročna saradnja.

Gospodin Mamduh El Damati je jedan od najuvaženijih egiptologa današnjice, profesor, bio je direktor slavnog Egipatskog muzeja u Kairu i bivši ministar antikviteta Egipta.

„Bila je velika čast primiti ovakvu delegaciju u Adligat. Lično sam im pokazivao dva Adligatova muzeja i, moram priznati, imao tremu naročito pred gospodinom Eldamatijem. Biti ministar antikviteta u Egiptu, biti direktor kairskog Egipatskog muzeja, to su najviša zvanja u kulturi, čini mi se na celom svetu", rekao je predsednik Adligata, Viktor Lazić.

Adligat je posetio i Muhamed Salmavi, značajan egipatski književnik, uvažavan širom arapskog sveta. Bio je dugogodišnji predsednik Udruženja književnika Egipta, generalni sekretar Udruženja arapskih književnika. Autor je više od trideset knjiga, a naročito je važno i širom sveta prevođeno njegovo delo „Krila leptira" u kojem je predvideo revoluciju koja se dogodila 2011. godine. Bio je na mnoštvu visokih državnih pozicija, pa je bio i član komisije koja je pisala novi egipatski ustav.

„Gospodin Salmavi je u ime književnika Nagiba Mahfuza primio Nobelovu nagradu za književnost i pročitao njegovu besedu u Švedskoj akademiji. Adligatu je obećao na poklon potpis velikog književnika", kaže Viktor Lazić.

Ovogodišnji Sajam knjiga je značajne godišnjice Danila Kiša, Miloša Crnjanskog i Milorada Pavića obeležio izložbom u organizaciji Adligata, koje je egipatska delegacija takođe posetila. Prikazani su originalni rukopisi, dokumenti i potpisi ovih velikana.

Adligat je sa Srpsko-egipatskim društvom prijateljstva u maju ove godine potpisao protokol o saradnji koji je potpisala predsednica ovog udruženja gospođa Aneta Đermanović u prisustvu ambasadora Egipta.

Original Article