MISIJA MANASTIRA SVETOG GERMANA U PLATINI

Amerikanac, monah Gerasim, iguman manastira Svetog Germana Aljaskog u Platini (Kalifornija), koji je doputovao u posetu Srbiji, održao je studentima predavanje na Bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta na temu „Kako jedan Amerikanac gleda na pravoslavlje“.
– Manastir Svetog Germana ima strog tipik, koncipiran po uzoru na drevne pravoslavne svetinje i mesto je hodočašća kako zbog posebnog geografskog i živopisnog prirodnog ambijenta, tako i zbog toga što je tu grob poznatog američkog pravoslavnog duhovnika oca Serafima Rouza – rekao je iguman Gerasim.
– Po uzoru na svetog Germana, nadahnuti njegovom misionarskom revnošću, monasi nastoje da pravoslavlje prestane da bude „najbolje čuvana tajna u Americi“, kako se tamo u šali kaže, pa su pokrenuli misije na Aljasci, u Južnoj Americi, čak i u Aziji – dodao je otac Gerasim.
Monasi manastira Svetog Germana su značajna podrška životu Eparhije zapadnoameričke Srpske pravoslavne crkve i zbog toga su suštinski element zdravog crkvenog života. Bratstvo vodi istrajan asketski život u surovim uslovima.

Fenomen na tlu Amerike

Otac Gerasim (rođen kao Gordon Eliel), iguman manastira Svetoga Germana Aljaskog, poznata je ličnost u celom američkom pravoslavlju. Manastir koji vodi ima petnaestak monaha i predstavlja svojevrsni fenomen u američkom društvenom, kulturnom i religijskom kontekstu.
Predavanju na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu prisustvovali su dekan, episkop dr Irinej Bulović, vladika dr Maksim Vasiljević, koji je igumanu Gerasimu nadležni episkop i više predavača fakulteta.

Manastir Svetog Germana je osnovan 1967. godine i doneo je pravoslavlje u ovaj deo zemlje američkih Indijanaca i kauboja. Bratstvo je dve godine ranije otvorilo knjižaru „Pravoslavne knjige i ikone“, koja postaje pravi centar pravoslavlja, a zatim je osnovalo časopis „Pravoslavna reč“. Objavljivalo je prevode pravoslavnih knjiga na engleski jezik, doprinosilo popularizaciji svetootačkog učenja i objavljivalo žitija svetaca.
Zahvaljujući delovanju bratstva manastira Svetog Germana, mnogo Amerikanaca je prešlo u pravoslavlje. U manastiru su lek i utehu tražili i nalazili bolesni, zavisnici od droge, stradalnici i oni koji su se izbavljali iz kandži raznih sekti. Otac Serafim je svima posvećivao posebnu pažnju, savetujući im uvek rad i molitvu, disciplinu i istrajnost.
Bratstvo je u prijateljskim vezama sa domorodnim Amerikancima – Indijancima iz obližnjeg gradića Kotonvud. Indijanske starešine posećuju manastir, a dolaze čak i na svenoćno vaskršnje bogosluženje. U blizini manastira je 1979. godine osnovan i skit svete Ksenije, u kojem živi i Bogu se moli žensko monaštvo.