Mađarska akademija nauka nagradila našeg studenta Filipa Boškovića

Nagrada se dodeljuje za najbolji originalni istraživački projekat studenata osnovnih i master studija iz oblasti prirodnih nauka i medicine sa prostora Centralne i Istočne Evrope.

Naučni savetodavni odbor, koji čine tri dobitnika Nobelove nagrade iz fiziologije i medicine, šest članova Nacionalne akademije nauka SAD, među kojima profesori i naučnici sa Univerziteta Harvard i Oksford, NASA-e, Univerziteta Njujork i članovi Kraljevskog društva Velike Britanije, jednoglasno je ocenio da je Filipov projekat najbolji.

Rad ovog talentovanog dvadesetogodišnjaka za cilj je imao ispitivanje interakcija jonoizmenjenih formi zeolita tipa A sa DNK molekulima, karakterizaciju procesa i ispitivanje termodinamičkih parametara i kinetičkih mehanizama, kao i primenu rezultata u molekularno-biološkim metodama.

“Početna ideja bila je da izolujemo DNK za potrebe medicine i biologije, a kako bismo to uradili vratili smo se teorijskim korenima. Tokom rada smo shvatili da isti proces može da se iskoristi za stvaranje biosenzora, što može da bude od velike koristi za dalji razvoj nauke. Projekat sam realizovao delom na Fakultetu za fizičku hemiju pod rukovodstvom prof. dr Borivoja Adnađevića, a delom u laboratoriji za molekularnu biologiju biljaka IMGGI uz pomoć dr Bojane Banović”, kaže Filip za Pogram za dijasporu RTS-a i dodaje da je ova nagrada za njega velika čast i podstrek, a da će novčani iznos uložiti u dalji razvoj projekta.