Krajiško prelo usred Čikaga


Srbi poreklom sa Korduna, Banije, Slavonije, Like, Dalmacije i Bosanske Krajine koji žive u Čikagu i njegovoj okolini okupili su se na manifestaciji koju su nazvali Krajiško prelo. Nastupi folklornih grupa, izložbe, prigodne besede, zabavni i muzički program imali su samo cilj – da se ne zaborave zavičaj, svoji koreni i srpsko-krajiško poreklo.