KONGRES SRPSKOG UJEDINJENJA

SAOPŠTENJE POVODOM GLASANJA DIJASPORE NA

PREDSEDNIčKIM IZBORIMA JUNA 2004. GODINE

Povodom glasanja srpske dijaspore na predsedničkim izborima juna 2004, KONGRES SRPSKOG UJEDINJENJA pozdravlja činjenicu da je država dala pravo glasa Srbima u rasejanju jer je to prvi korak ka integrisanju celog srpskog nacionalnog bića.

Međutim, ukoliko se ne obezbede istinski preduslovi za uključivanje dijaspore u izborni proces, dijaspora ovo pravo neće moći da koristi. Ovi preduslovi, između ostalog su:

1. Državljanstvo:

Prema različitim procenama u dijaspori živi 3,5 do 4 miliona Srba. Od toga, prema nekim podacima Ministarstva inostranih poslova, svega oko 250.000 ima državljanstvo – pa time i pravo glasa.

Pojednostavljenjem procesa dobijanja državljanstva omogućilo bi se drugoj, trećoj pa i četvrtoj generaciji iseljenika i onima iz bivših jugoslovenskih republika da se izjasne kao Srbi. Time bi veći broj pripadnika srpske dijaspore stekao i pravo da glasa.

2. Glasanje putem pošte:

Velike geografske razdaljina od mesta gde žive do konzulata, a koje se mere hiljadama kilometara u Americi i Kanadi, dovode takođe do toga da se u dijaspori glasačko pravo ne koristi.

Omogućavanje da se glasa putem pošte, rešilo bi pitanje velikih razdaljina do glasačkog mesta. Ovo se može uraditi po uzoru na većinu vlada Zapadnih zemalja koje omogućavaju svojim dijasporama da glasaju na isti način.

3. Procedura prijavljivanja za glasanje:

Sadašnja procedura kojom se treba prijaviti za glasanje je komplikovana i traži određeni broj podataka (adrese u Srbiji, poslednje mesto glasanja, poslednje mesto boravka roditelja, itd.) koje većina Srba u dijaspori, pa i onih sa državljanstvom, nema. Ovo dodatno smanjuje broj glasača u dijaspori.

Proceduru treba pojednostaviti i uvesti prijavljivanje na osnovu broja pasoša i glasanje uz pasoš Srbije i Crne Gore.

4. Organizacija glasanja

Tehnički problemi zbog nejasne i nerazrađene procedure glasanja, neažurirarnih biračkih spiskova, spore koordinacije sa Izbornom komisijom, kao i malo vremena koja su diplomatsko-konzularna predstavništva imala za organizaciju čitavog procesa, takođe su otežala glasanje u inostranstvu.

5. Informisanje

Jedan od razloga malog broja glasača iz dijaspore je i gotovo nepostojanje informacija u dijaspori o mogućnosti da se glasa u inostranstvu, gde su glasačka mesta, i kako i do kada se prijaviti za glasanje.

Takođe, kandidati koji su se kandidovali nisu dijaspori predstavili ni sebe ni svoje programe, odnosno, nikakva kampanja nije vođena za dijasporu i njene glasove.

Uz to, Kongres srpskog ujedinjenja smatra potpuno neefikasnim da se posmatrači izbora šalju iz Srbije kada se zna da svaka politička partija ima ili može da nađe svoje poverenike u inostranstvu, a u tome im mogu pomoći i srpske organizacije u dijaspori.

Upravo završen prvi krug izbora za predsednika Srbije ne pokazuje da je dijaspora nezainteresovana da glasa, već da je pravo koje je dobila u najvećoj meri još uvek samo formalno zbog svih navedenih razloga, i da ovaj prvi, veoma važan i pozitivan korak učinjen prema dijaspori učinjen izmenom izbornog zakona, treba dalje poboljšavati u pravcima koje smo predložili.