KONGRES SRPSKOG UJEDINJENJA POZDRAVIO FORMIRANJE NOVE VLADE SRBIJE

Formiranjem Ministarstva za dijasporu konačno otvorena vrata za uspostavljanje suštinske saradnje između dijaspore i matice Ubrzati neophodne reforme i podići ugled Srba i Srbije u svetu

Kongres srpskog ujedinjenja pozdravio je formiranje nove Vlade Republike Srbije na čelu sa Vojislavom Koštunicom i poželeo uspešan rad na rešavanju statusa Srbije i njenog položaja u okviru državne zajednice, kao i na izgrađivanju jakih demokratskih institucija i uspostavljanju pravne države, donošenju nacionalnih strategija za opstanak i bolju budućnost vaskolikog srpstva, razvoju svih grana privrede, prosvete, nauke i kulture, te na približavanju Srbije i Crne Gore Evropskoj zajednici, navodi se u saopštenju koje je potpisao dr Nenad Vukićević, predsednik KSU.
Izražena je spremnost da KSU pruži punu saradnju novoj Vladi i novom ministarstvu za dijasporu: „Jedino zajedničkim radom i obostranim uvažavanjem možemo efikasno zaštititi srpske nacionalne interese, ubrzati neophodne reforme i podići ugled Srba i Srbije u svetu“.
Izaražavajući zadovoljstvo što je formirano ministarstvo za dijasporu, KSU ocenjuje da su time „konačno otvorena vrata za uspostavljanje suštinske saradnje između naše dijaspore i matice, koja su bila zatvorena poslednjih 60 godina“.
„Poznato je da dijaspora broji bar jednu trećinu stanovništva matice, i da predstavlja neodvojivi deo srpskog nacionalnog bića koji je spreman da svojim znanjem, iskustvom i kapitalom, kroz partnerske odnose sa maticom, pomogne u reformama“, navodi se u saopštenju.
KSU takođe pozdravlja „izmene Zakona o izboru poslanika koje omogućavaju da oko milion naših građana rasutih širom sveta glasaju u zemljama gde žive“.
Predlaže se takođe donošenje „jednog sveopšteg Zakona o dijaspori kojim bi se regulisala prava i obaveze naše dijaspore, uključujući pojednostavljenje procedure za dobijanje državljanstva, regulisanje vojnog roka, denacionalizaciju, rehabilitaciju nepravedno osuđenih, regulisanje socijalnog i zdravstvenog osiguranja“.