Koliko su sigurni autobusi koji iz Beca voze u domovinu

Koliko su bezbedni autobusi koji nas iz Beca voze u domovinu, pitanje je na koje možda daje odgovor nedavna akcija austrijske policije.
Naime, becka policija izvršila je kontrolu autobusa koji su prošlog vikenda krenuli sa južne železnicke stanice – Sidbanhof. Tokom trocasovne akcije kontrolisano je 37 kombija i autobusa, a od njih nijedan nije bio ispravan.
Visoki oficir odeljenja za saobracaj u beckoj policiji Volfgang Landau kazao je da su tokom kontrole ustanovljeni i veci kvarovi, odnosno nedostaci.
Tako je kod šest autobusa otkriveno da su kocnice bile potpuno pokvarene, a u jednom slucaju jedan od dvojice vozaca sa sobom nije poneo vozacku dozvolu. Kada je rec o vozacima ustanovljeno je da mnogi od njih nisu dugo odmarali.
Tokom trocasovne kontrole, policija je ispisala cak 98 prijava, a autobusima sa pokvarenim kocnicama oduzete su registarske tablice.
„Naša akcija bila je, pre svega, usmerana na autobuse koji redovno sa Sidbanhofa polaze na prostor prethodne Jugoslavije“, objasnio je inicijator kontrole Georg Samueli iz policije u 3. beckom okrugu. On je naglasio da se u najvecem broju slucajeva radi o ilegalnim autoprevoznicima, ciji su autobusi praceni sa perona, a preuzeti na kontrolu od strucnjaka „MA 46“. Takode, istovremenu kontrolu izvršila je carina, kao i policija za strance koji, medutim, nisu ništa pronašli. Samueli je najavio nastavak kontrole autobusa u narednom periodu.
Ova akcija policije pokazuje da autobusi i kombiji kojima naši gradani putuju u domovinu nisu baš najsigurniji, i da je svako putovanje pravi rizik.
Bezbednosno stanje kod mnogih autobusa otkriva i sam izgled vozila. Naime, mnogi autobusi ne lice ni na šta, odnosno prestari su za bezbedan prevoz putnika.
Takode, mnogi prevoznici ne vode brigu o redovnom servisu, a najmanje i o opremi. Golim okom može da se vidi da su gume dotrajale i da ne ispunjavaju ni minimalne standarde bezbednosti u saobracaju.
Pošto predstoji period letnjih odmora valja razmisliti sa kim cete putovati.