Kad obeca, Dusko i ispuni

Sagledavajuci ulogu „Vesti“ u dijaspori i na tom planu ceneci zasluge osnivaca i izdavaca našeg lista iz Frankfurta, u Parizu je, na celu sa biznismenima Radetom Adamovicem iz Oberviljea i Rajkom Zoricem iz Pariza, formiran Inicijativni odbor za podršku kandidaturi Dušana Vidakovica za Savet dijaspore.
– Gospodin Vidakovic je naš izbor! Nama, u rasejanju izvadio je kljuc iz evropske brave, omogucivši da vidimo šta se dešava u matici i u svetu. Za vreme embarga ucinio je sve što je bilo moguce kako bi se informisali na relaciji dijaspora-matica.

Na celo saveta

– Mi ne osporavamo niciju kandidaturu, pogotovo ne iz Francuske, prof. dr Cedomira Nestorovica, koga posebno cenimo i uvažavamo, vec predlažemo Dušana Vidakovica za najodgovornije mesto, za predsednika Saveta dijaspore! – kaže Adamovic.

Od postanka „Vesti“, hrabrošcu, umecem i profesionalnom odgovornošcu u najtežim trenucima doprinosio je da funkcioniše naša povezanost sa maticom i nama najbližim i najmilijim -obrazlaže Rade Adamovic predlog Inicijativnog odbora.
U tom pravcu oslikavajuci ucinke Dušana Vidakovica, Inicijativni odbor smatra da „ako iko može nešto da pokrene i da to bude široko prihvaceno – to je gospodin Vidakovic“.
Gospodin Adamovic istice da u ovim konstatacijama nema nimalo potcenjivanja drugih kandidata za Savet dijaspore iz zemalja gde žive naši ljudi:
-Uveren sam da za ovakvog kandidata u svetu ima najviše istomišljenika, jer jedino njega poznajemo kao coveka koji je u stanju da ono što obeca pokrene i realizuje.