Jugoslovenska postala Srpska radionica

Jugoslovenska književna radionica, jedno od dva udruženja pisaca u Frankfurtu, promenila je svoj dosadašnji naziv. Na vanrednoj skupštini održanoj u petak, clanovi su jednoglasno odlucili da se ova asocijacija ubuduce zove – Srpska književna radionica. Nešto polemike bilo je jedino oko amblema, koji ce svoju konacnu verziju tek dobiti.
Skupština je donela odluku i o personalnim promenama u Upravi. Za novu sekretaricu SKR izabrana je Biljana Sanader, a za blagajnika Radosav – đuro Ignjatovic.