Jos blizi gradjanima

Vanredna sednica Skupštine dijaspore juga Francuske održana je u Antibu, u organizaciji meštanina Vladimira Miloševica, clana Predsedništva i predsednika Komisije za poslovno-privrednu saradnju i investicije.
Sednici je prisustvovalo 16 od 24 poslanika. Ovim skupom rukovodili su predsednik Skupštine dijaspore juga Francuske Marko Krsmanovic i potpredsednici Vladimir Miloševic i Spasoje Krivokapic. Skupu je prisustvovao i prof. dr Cedomir Nestorovic, predsednik Saveta dijaspore.
Neophodnost popunjavanja upražnjenih poslanickih mesta bila je jedna od tema, pri cemu su se poslanici usaglasili da je potrebno pristupiti pravovremenom informisanju naših gradana o mogucnosti održavanja vanrednih izbora. Istaknuta je obaveza poslanika da uspostave što tešnje kontakte sa našim klubovima i udruženjima u cilju predstavljanja programa i rada Skupštine.
Posebno interesovanje poslanika izazvali su izveštaji o radu komisija, cijim su ucincima bili veoma zadovoljni, a posebno iz ugla ostvarivanja prava naših gradana da se organizuju u vidu tzv. „letecih skupština“, cime bi se dodatno uticalo na dinamiku delovanja poslanika, ali i svih naših gradana kojima su širom otvorena vrata za rad u komisijama.

Posebno su pohvaljeni poslanici: predsednik Komisije za obrazovanje arh. Siniša Lohinski (za rad na obnovi škole za srpski jezik u Lionu i drugim gradovina juga Francuske), predsednik Komisije za ljudska prava i politicka pitanja Spasoje Krivokapic (za uspešno organizivani okrugli sto u Dižonu o politickoj situaciji u dijaspori) i predsednik Komisije za poslovnu-privrednu saradnju i investicije Vladimir Miloševic (za dobro organizovanu posetu naših gradevinskih firmi Beogradu).
Predsedništvo je pozdravilo i svesrdno zalaganje poslanika Vladana Spasojevica iz Liona, koji u saradnji sa Žerarom Šarijeom, zamenikom predsednika Skupštine opštine Sent Foa iz Liona, po drugi put dovodi visoku delegaciju Kraljeva.
Pohvale za rad dobila je i Komisija za imovinsko-pravna i socijalna pitanja na celu sa Marinom Terzic i đordem Obradovicem.

Na brojna pitanja o pravu glasa dijaspore, dr Nestorovic je insistirao na cinjenici da dijaspora to pravo vec uživa, ali i da se postavlja pitanje nacina ostvarivanja istog. Po njegovom mišljenju, Vlada aktivno radi na pronalaženju prihvatljivih formi glasanja dijaspore i to kroz analizu raznih oblika glasanja na daljinu, što je vec ustaljena praksa u nekim zemljama sa jakom dijasporom.
Što se tice buducnosti Saveta dijaspore, predsednik Nestorovic je izrazio malu zabrinutost, posebno povodom ostavke Aleksandra Leka iz Austrije, kao i drugih najavljenih ostavki pojedinih clanova Saveta, ali je, ipak, sacuvao optimizam, verujuci da ce perspektive biti jasnije kada se bude prakticno konstituisala zajednica SCG.
U daljem toku rada sednice, poslanici i Predsedništvo su zajedno konstatovali da je jedan broj naših gradana u Francuskoj, a i u celoj dijaspori, zainteresovan za povracaj imovine oduzete od strane komunistickih vlasti u periodu od 1944. do 1963. godine. Zbog toga je Skupština odlucila da apeluje na sve regionalne skupštine i nacionalne skupštine, kako bi se formulisao zahtev Vladi Republike Srbije da se što hitnije donese zakon o „zabrani prometa imovine bivših vlasnika“.

Na kraju sednice prisutnima se obratio konzul Aleksandar Mitic, zamolivši poslanike da podrže napore Vlade Republike Srbije oko poštovanja Rezolucije 1244 UN. Ujedno je podelio listu francuskih poslanika u svakoj opštini na jugu Francuske kod kojih bi trebalo lobirati da se naši državljani stave na tzv. „belu listu“ za dobijanje šengen vize, a taj režim podrazumeva da bi naši gradani mogli bez vize da borave 90 dana na tlu EU.