Gospodari na evropskom nebu

Nadzorni odbor nemačke aviokompanije „Lufthanza „AG i odbor direktora „Svis International Air Lines“ AG odobrio je poslovni model koji je razvijen zajedničkim snagama obe kompanije u cilju preuzimanja i integracije „Svisa“ u „Lufthanza“ grupu. Švajcarska konfederacija, kanton Cirih i ostali veliki deoničari podržali su ovu transakciju i do sada odgovarajuće odobrenje je dobijeno za više od 80 odsto deonica „Svisovog“ kapitala.
Predsednik i generalni direktor „Lufthanze“ Volfgang Majrhuber i predsednik i generalni direktor kompanije „Svis“ Kristof Franc potpisali su sporazum o integraciji u utorak uveče u Cirihu.

Preuzimanje „Svisa“

Krajnji cilj sporazuma o integraciji je potpuno preuzimanje „Svisa“, potvrdili su u „Lufthanzi“. Kako bi se osigurala prava letenja i poštovanje odredbi antitrust zakona, preuzimanje će se odvijati u nekoliko koraka. Akcije „Svisa“ će biti u posedu novoosnovane švajcarske kompanije (Air Trust) . U prvoj fazi, „Lufthanza“ će preuzeti 11 odsto Air Trust-a. Po prijemu antitrust odobrenja udeo će se povećati na 49 odsto.
Preko AirTrust-a, „Lufthanza“ će verovatno u maju 2005. godine podneti ponudu za preuzimanje deonica akcionara „Svisa“ bez prava upravljanja.
Cena kompletnog preuzimanja kompanije „Svis“ se kreće između 45 i 300 miliona evra (ŠF 70 – 460 miliona ).

– „Lufthanza“ i „Svis“, dve ugledne svetske aviokompanije sa izraženim osećajem za kvalitet i usluge udružuju snage. Najvažniji aspekt integracije je da će putnici imati značajnu korist. Više destinacija, bolje veze, zajednički freljuent-fldžer programi i pristup salonima na ćrodromima povećavaju atraktivnost obe kompanije. Spajanje ne samo da je dobro za Švajcarsku i Nemačku, nego je korisno i za partnere u okviru Star Alliance udruženja, jer ojačava sektor evropske avijacije – rekao je Majrhuber.
Kao član „Lufthanza“ grupe, „Svis“ će moći da trajno ispuni cilj povezivanja Švajcarske sa svetom, jer će postati još atraktivniji za svoje putnike proširenjem usluga i integracijom u sinhronizovanu mrežu reda letenja.

Predviđeni raspored

Mart Preuzimanje manjinskog udela „Svisa“.
Maj Javna ponuda za preuzimanje akcija akcionara bez prava upravljanja.
Treći kvartal 2005. god. Preuzimanje akcija „Svisa“ do 49% po dobijanju odobrenja od Evropske komisije po pitanju kartela.
30. oktobar 2005. god. Postepena operativna integracija od zimskog reda letenja za 2005/2006. godinu.
2006/2007. Kompletno preuzimanje kompanije „Svis“ posle obezbeđivanja prava letenja.

„Lufthanza“ će integracijom sa „Svisom“ ojačati svoje mesto vodeće umrežene međunarodne aviokompanije. Počevši od zimskog reda letenja za 2005/06, klijentima obe kompanije biće omogućene proširene usluge na globalnom nivou.
U skladu sa međusobno dogovorenim poslovnim modelom, „Svis“ će ostati skoro u potpunosti nezavisna aviokompanija, sa sedištem i rukovodstvom u Švajcarskoj kao i sa sopstvenom flotom i posadom, kojom će se kao profitnim centrom upravljati u okviru sistema „Lufthanza“. „Svis“ će zadržati svoj brend i nastaviće sa daljim lokalnim razvojem na švajcarskom tržištu. Ovo podrazumeva mrežu međunarodnih linija, kao i interkontinentalni centar sa bazom u Cirihu, koji će se razvijati zajedno sa centrima „Lufthanze“ u Frankfurtu i Minhenu.