Duldung ide u istoriju

U NEMAčKOJ OBJAVLJEN PREDLOG PROPISA O BORAVKU STRANACA

DULDUNG IDE U ISTORIJU

• Svi vlasnici privremene boravišne dozvole koji se nisu integrisali u nemačko društvo biće proterani

Prema predlogu novog propisa o boravku stranaca koji su u Nemačkoj godinama opstajali samo zahvaljujući duldungu (vremenski ograničenom odobrenju boravka, odnosno privremenoj obustavi naloga za proterivanje), političari su dogovorili osnovne odredbe koje je potpisao savezni ministar unutrašnjih poslova Volfgang Šojble. Taj dokument biće na dnevnom redu redovnog jesenjeg zasedanja Stalne konferencije ministara unutrašnjih poslova (IMK) 16. i 17. novembra u Nirnbergu.
Prema novim propisima, iz Nemačke će biti „dosledno proterivani“ oni stranci, vlasnici duldunga, njih oko 180.000, koji se nisu integrisali. Rok za proveru dokaza o uklapanju u nemačku sredinu ističe 30. septembra 2007. godine, predvideo je predlagač, što znači da će duldung tada prestati da postoji.
„Boravišni status stranaca koji prema ovim odredbama ne budu dobili dozvolu boravka moraće da bude dosledno okončan“, piše u tom papiru koji bi već kroz nedelju dana mogao da bude potvrđen u Nirnbergu.
Vraćanje stranaca kojima je naloženo da napuste Nemačku biće ubrzano odgovarajućim merama, a prepreke koje su u praksi ometale izgon kažnjavanih stranaca biće uklonjene, navodi se u dokumentu na četiri stranice koji je pripremio ministar Šojble sa svojim saradnicima.
Strancima sa duldungom koji se nisu integrisali, niko više neće moći da osigurava boravak uz pomoć socijalnih davanja iz državne kase.
U predlogu koji je stigao do javnosti navode se i mogući izuzeci, pa bi tako boravak mogao da bude odobren onima koji se upravo školuju za neko zanimanje, zatim onima kojima je neophodna stalna medicinska pomoć, samohranim roditeljima sa decom koji su samo povremeno koristili socijalnu pomoć u času kad nisu imali posla.
Među izuzetke bi mogli da se svrstaju i oni koji su stariji od 65 godina, a u zemlji porekla nemaju nikakve rodbine dok u Nemačkoj imaju familiju (decu i unuke) sa stalnim boravkom ili nemačkim državljanstvom. Obavezan preduslov je da ne žive od socijalne pomoći.