Dodik odlikovao Rebeku Mekdonald

Predsednik Republike Srpske odlikovao je Rebeku Mekdonald Ordenom časti sa zlatnim zracima, za priznati javni rad i rezultate, doprinos u oblasti humanitarnog rada i pomoći srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u obnovi, kao i doprinos razvoju bilateralnih odnosa između naroda Republike Srpske i Kanade.

Predsednik Republike naglasio je da mu je izuzetna čast da može Rebeki Mekdonald da uruči orden i zahvalio joj na svemu što čini na promociji Republike Srpske i srpskog naroda u Kanadi.

Dodeli odlikovanja prisustvovao je i episkop banjalučki Jefrem.

Rebeka Mekdonald je finasirala izgradnju Srpske pravoslavne crkve u Torontu, pomaže srpske organizacije i manifestacije i stipendira mlade Srbe u Kanadi.

Rebeka Mekdonald, porijeklom sa prostora bivše Jugoslavije, je ugledna privrednica i humanitarni radnik koja posebno pomaže Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod.