Druženje i na skijama

Stari predsednik, nove koreografije

Iz hangara u novi let