Slike u čast majci

Dan zlatom obojen

Zemljaci, glasajte za Viktoriju Bek

Đaci oslikali pesme i bajke

U tuđini rade a zavičaj grade

Kivi gaji i pod Alpima

Grade mostove kulture

Ovacije Rasu i gostima

Svako jutro na kiosk