Slike u čast majci

Dan zlatom obojen

U tuđini rade a zavičaj grade

Kivi gaji i pod Alpima

Đaci oslikali pesme i bajke

Ovacije Rasu i gostima

Svako jutro na kiosk

Grade mostove kulture