Dan zlatom obojen

Slike u čast majci

Kivi gaji i pod Alpima

Zemljaci, glasajte za Viktoriju Bek

Đaci oslikali pesme i bajke

U tuđini rade a zavičaj grade

Ovacije Rasu i gostima

Svako jutro na kiosk

Grade mostove kulture