Rad i zalaganje bitniji od porekla

Siromaštvo preti i Srbima

Pobeđuju i sa desetoricom

Čekamo sve hrabre ljude

Srbi su u mom timu

Mržnja prema strancima

Srbi čokoladom slade Beč

Kosmet zauvek u srcu